‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Agenda
  • 19 - 23 maart: Themaweek VWS en OCW, innovatieve samenwerkingen

19 - 23 maart: Themaweek VWS en OCW, innovatieve samenwerkingen

Van maandag 19 tot vrijdag 23 maart organiseert het Zorgpact de themaweek ‘innovatieve samenwerkingen’. De medewerkers van OCW, VWS en SZW zetten zich elke dag in om verschillende problemen op te lossen voor (zorg)professionals en cliënten. Maar soms biedt het werkveld al de oplossing voor een probleem. Tijdens de themaweek op het ministerie van VWS en het ministerie van OCW deelt het Zorgpact goede voorbeelden van samenwerkingen in zorg en welzijn. Alle geïnteresseerden van de departementen zijn welkom!

19 - 23 maart: Themaweek VWS en OCW, innovatieve samenwerkingen

Themaweek innovatieve samenwerkingen: Voorbeelden uit het Zorgpact en blik op de toekomst

Programma

Beschrijving van de sessies

1. Zorgpact: samen op weg naar beter
De ministeries van VWS en OCW vroegen Platform31 om te verkennen hoe de samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid eruit ziet binnen de verschillende initiatieven van het Zorgpact. Platform31 voerde in dit kader een documentenstudie uit en nam verschillende interviews af met het landelijke Zorgpact, regionale Zorgpacten en koplopers. Susan van Klaveren en Mirjam Fokkema praten je bij over deze verkenning en vertellen over welke werkzame elementen van samenwerkingen zij hebben kunnen onderscheiden. Ook zal één van de Koplopers van het Zorgpact aanwezig zijn: TOP College, academie voor Zorg en Welzijn. Dit project zorgt voor een betere aansluiting van het onderwijs op de praktijkervaringen van de leerwerk-studenten. Zij zullen illustreren hoe een goede samenwerking tussen onderwijs- en zorginstellingen eruit kan zien en welke meerwaarde dat heeft.

2. De (zorg)professional van de toekomst
Peter van Lieshout, hoogleraar ‘Theorie van de Zorg’ aan de Universiteit van Utrecht, neemt ons mee in de toekomst: hij zal toelichten wat er problematisch is aan het construct van beroepen om de manier van zorgverlenen te ordenen. Hij zal pleiten voor andere ordeningssystemen, die helpen om in te spelen op de dynamiek in de zorgverlening. Denk bijvoorbeeld aan competentie- en ervaringsframework. Welke gevolgen heeft dit voor opleiden, werken en belonen van zorgverleners? En waar lopen we tegenaan als we de zorgverlening anders willen ordenen? Hoe zit het met de rol van wetgeving, zoals de wet BIG? Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact, zal vervolgens de discussie leiden en naar aanleiding van een aantal stellingen in gesprek gaan met Van Lieshout en de aanwezigen.

3. Kiezen, leren en werken in de zorg begint al in het vmbo
Na deze bijeenkomst weet je precies hoe het profiel Zorg en Welzijn vorm krijgt op het vmbo. Tijdens deze bijeenkomst worden de basics van het vmbo uitgelegd, en laten we zien wat leerlingen die kiezen voor het profiel zorg en welzijn in het vmbo al leren, op school en in de praktijk. En hoe ze al worden voorbereid op het maken van keuzes voor een mbo-opleiding en voor bijvoorbeeld een sector. Wordt het bijvoorbeeld kraamzorg of toch ouderenzorg? Ook krijg je inzicht in hoe zorg- en welzijnsopleidingen in het mbo eruit zien. Hoeveel van de vmbo-leerlingen sector-verwant doorstromen naar het mbo. En kan dat nog verbeterd kan worden? Tijdens de bijeenkomst wordt duidelijk wat de meerwaarde is voor is mbo- en zorg- en welzijnsinstellingen om leerlingen al tijdens hun vmbo-periode te bereiken. Tenslotte besproken we hoe de samenwerking in de onderwijsketen en het werkveld zorg en welzijn ten behoeve van de regionale arbeidsmarkt kan worden versterkt, en wat het Zorgpact daarbij kan betekenen.

Maud Croes (directeur van een vmbo in Alkmaar en voorzitter van Platform VMBO Zorg en Welzijn) en Jan van Nierop (voorzitter van de Stichting Platforms VMBO en projectleider Toptechniek in bedrijf Zuid-Limburg) zijn uitgenodigd om ons hierover vanuit hun praktijkervaring bij te praten. Ook laten ze ons zien hoe goeie samenwerking tussen vmbo, mbo en met werkveld van cruciaal belang is, maar vooral ook hele mooie onderwijstrajecten mogelijk maakt.

Over het Zorgpact 

 Wat je vandaag begrijpt, is morgen alweer anders. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, ook in zorg en welzijn. Om hierop in te kunnen spelen moeten zorgprofessionals meebewegen met deze ontwikkelingen door te blijven leren, zodat iedereen de best mogelijke zorg krijgt. Daarvoor zijn samenwerkingen nodig tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden. Het Zorgpact is een initiatief van het kabinet. Het Zorgpact stimuleert de gezamenlijke aanpak via regionale zorgpacten, deelt voorbeelden van goede samenwerkingen en neemt belemmeringen voor samenwerkingen weg. De bewindslieden van VWS en de minister van OCW hebben Doekle Terpstra aangesteld als aanjager.

Vragen? 

Heb je een vraag? Stuur een mail naar Gabrielle Oostendorp-van der Jagt: lg.oostendorp@minvws.nl