‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Agenda
  • Bestuurdersbijeenkomst Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten Achterhoek

Bestuurdersbijeenkomst Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten Achterhoek

Samen aan de slag om regionale actieplannen op te stellen om de tekorten in de zorg aan te pakken, middels de zogenoemde: Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT).


De komende maanden gaat WGV Zorg en Welzijn samen met zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten en werkgevers- en werknemersorganisaties aan de slag om regionale actieplannen op te stellen om de tekorten in zorg en welzijn aan te pakken. Met de actieplannen wordt voortgebouwd op de ambities van het Zorgpact.

De input van afgelopen werksessie 23 november in de Achterhoek wordt tijdens de bestuurdersbijeenkomst verwerkt in een regionaal actieplan dat op 13 december aan bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten en werkgevers- en werknemersorganisaties wordt voorgelegd. Met dit actieplan wordt voortgebouwd op de ambities van het Sociaal Akkoord Zorg en Welzijn. Tijdens de vorige bijeenkomst bogen de aanwezigen zich over 6 actielijnen en het te voeren beleid. Zij werden gevraagd te komen met analyses, oplossingsrichtingen en kansen om vervolgens toe te werken naar concrete en uitvoerbare acties.

Zes actielijnen 

In de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten zijn 6 actielijnen voorzien:
1. Extra instroom realiseren
2. Beeldvorming en imago verbeteren
3. Opleidingsrendement verhogen
4. Opleidingen vernieuwen
5. Inzet op behoud en goed werkgeverschap versterken
6. Innovatiekracht vergroten

Tijd

Bestuurdersbijeenkomst
12.00 - 16.00 uur
Woensdag 13 december 2017

Locatie

Sensire
Boterstraat 2 te Varsseveld

Info en aanmelden

Op de website van WGV Zorg en Welzijn vind je meer informatie.

Gerelateerd aan