‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Agenda
  • ‘Hoe lerend werkt de zorg?’-werksessie #1: Welke aanpak kies je?

‘Hoe lerend werkt de zorg?’-werksessie #1: Welke aanpak kies je?

Op woensdag 6 juni van 13.00 – 16.30u organiseert het Zorgpact i.s.m. Zinzia Zorggroep in Wageningen de eerste van vier werksessies rondom de vraag ‘Hoe lerend werkt de zorg?’. Deze eerste werksessie richt zich op verschillende aanpakken om tot een toekomstgerichte leercultuur te komen. ‘Welke aanpak kies je?’ is dan ook de vraag die in deze werksessie centraal staat. HR-managers, opleiders en andere betrokkenen bij een leven lang ontwikkelen (van binnen en buiten de zorg) zijn van harte welkom.

‘Hoe lerend werkt de zorg?’-werksessie #1: Welke aanpak kies je?

Meer informatie over de serie 'Hoe lerend werkt de zorg?' en de overige werksessies vindt u hier.

Inhoudelijke focus

Werk en banen in zorg en welzijn veranderen door toedoen van onder meer technologische en demografische ontwikkelingen. Ook het personeelstekort leidt tot verandering: behalve meer personeel is ook een andere manier van werken en inzet van huidige professionals nodig. Hierdoor worden er steeds andere, hogere en complexere eisen aan medewerkers gesteld. Dat betekent dat werkenden wendbaar moeten zijn om mee te kunnen bewegen met deze veranderingen.

Dit vraagt zowel van de medewerkers als van de organisatie zelf een actieve opstelling. Er moet beweging op gang komen in de organisatie, die ertoe leidt dat zowel de organisatie als de medewerkers toegerust zijn. In deze werksessie zullen we met elkaar verkennen wat er nodig is om dit merkbaar in een organisatie op gang te brengen. Dat doen we aan de hand van verschillende aanpakken om een toekomstgerichte leercultuur in de organisatie te creëren, zoals leren op de werkplek.

Opbrengst voor deelnemers

Deelnemers worden in de sessie bewust gemaakt van de (basis)voorwaarden die nodig zijn voor een goede aanpak en geïnspireerd om praktisch aan de slag te gaan. We bespreken welke belangrijkste eerste stappen op weg naar een toekomstgerichte leercultuur gezet kunnen worden en wat het laaghangend fruit is.

Programma

Op het programma staan de volgende onderdelen:

  • De resultaten van de voorbereidende opdracht
  • Ter inspiratie: goed voorbeeld van leven lang ontwikkelen in zorg en welzijn
  • Praktische inzichten: ervaringen vanuit het programma Duurzame inzetbaarheid en verandermanagement
  • Aan de slag: wat zijn de belangrijkste eerste stappen?


Voorbereidende opdracht

Ter voorbereiding op de werksessie vragen we u een aantal vragen over de huidige leercultuur in uw organisatie te beantwoorden. Meer informatie hierover ontvangt u na aanmelding.

Locatie

De werksessie vindt plaats in het restaurant van verpleeghuis Rumah Kita, Plein 15 augustus 1, 6708 AL Wageningen (NB: Voor de navigatie het adres Van Uvenweg 20, Wageningen gebruiken).

Aanmelden

Aanmelden voor de werksessie is alleen nog mogelijk voor medewerkers van (zorg)werkgevers. Dat kan via dit formulier.