‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Agenda
  • Leren in de praktijk-werkbijeenkomst #1: de rol van de opleider

Leren in de praktijk-werkbijeenkomst #1: de rol van de opleider

Op dinsdag 26 juni van 12.30 - 16.00 uur organiseert het Zorgpact i.s.m. Koploper Wijkleercentra Achterhoek en Liemers in Didam de eerste van vier werkbijeenkomsten rondom het thema ‘Leren in de praktijk’. Deze eerste bijeenkomst richt zich op de rol van de opleider (denk aan docent of praktijkbegeleider) bij leren in de praktijk. Opleiders uit zowel mbo en hbo als uit zorg- en welzijnsinstellingen zijn uitgenodigd. Ook andere betrokkenen en geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Leren in de praktijk-werkbijeenkomst #1: de rol van de opleider

Inhoudelijke focus

De huidige veranderingen in zorg en welzijn gaan allemaal uit van hetzelfde principe: de mens (de cliënt, de professional, de student) staat centraal in plaats van de organisatie of de aanpak. Dat vraagt om kennis én ervaring. Voor het opleiden van de professionals van de toekomst (de huidige studenten) wordt het opleiden in de werkomgeving daardoor steeds belangrijker, met als gevolg dat de praktijk als leeromgeving aan rijkdom wint. Leren en werken schuiven dichter naar elkaar toe. Hierdoor krijgen docenten en praktijkbegeleiders andere rollen en verantwoordelijkheden: van docent in de klas naar wijkdocent. Wat vraagt dit van jou als opleider en hoe kun je deze rol het best invullen? En wat vraagt dit van jou, als directeur, projectleider, HR-functionaris, in zowel onderwijs als praktijk?

Opbrengst voor deelnemers

Deelnemers krijgen tips en trucs om leren in de praktijk makkelijker en leuker te organiseren en bouwen een netwerk op van gelijkgestemden om kennis en ervaringen mee uit te wisselen. De opbrengsten van de werkbijeenkomsten vertalen we in praktische aanbevelingen, die samen met de opbrengsten van de andere werkbijeenkomsten een handreiking vormen.

Programma

12.30 - 13.15u Inlooplunch met mini-expositie van handreikingen, gericht op Leren in de Praktijk i.c.m. de rol van de opleider*

13.15 - 14.15u Plenaire aftrap De lerende wijkdocent:

- Introductie vanuit Wijkleercentra Achterhoek en Liemers en Zorgpact

- In gesprek aan de hand van Het Instrument voor de Lerende Wijkdocent met Aimée Hoeve en Wietske Kuijer-Siebelink (mede-ontwikkelaars van het instrument, werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Natasja Geurts (wijkdocent en werkzaam bij Graafschap College)

14.15 - 15.00u Eerste ronde Rollentafels: in gesprek over één van de rollen horende bij de rol van de opleider bij Leren in de Praktijk*

15.00 - 15.15u Korte pauze

15.15 - 16.00u Tweede ronde Rollentafels: in gesprek over één van de rollen horende bij de rol van de opleider bij Leren in de Praktijk. ** Daarnaast is het deze ronde ook mogelijk in gesprek te gaan met Erica Aalsma (De Leermeesters) over de onderliggende ontwerpprincipes van een hybride leeromgeving. 

16.00u Plenaire afsluiting en borrel


*Heb je zelf een concreet handvat, model of stappenplan voor de opleider in de praktijk, die je op deze mini-expo zou willen delen? Neem dan contact op met Anne Maartje van Pelt via: a.vanpelt@zorgpact.nl.

** Het instrument voor de lerende wijkdocent richt zich op een zevental rollen die nodig zijn om in een integrale aanpak en samenwerking te leren én te innoveren. Het profiel is uitgewerkt in 7 rollen. Ter illustratie: de docent kan de rol van expert (tevens onderzoeker), coach, kwaliteitsbewaker, curriculumvernieuwer, leervraag articulator, inhoudelijk regisseur en procesbegeleider op zich nemen. 


Locatie

De werkbijeenkomst vindt plaats bij Burgers van Diem in Didam.

Aanmelden

Aanmelden voor de werksessie kan via dit formulier.