‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Agenda
  • Leren in de praktijk-werkbijeenkomst #2: de rol van de organisatie

Leren in de praktijk-werkbijeenkomst #2: de rol van de organisatie

Op donderdag 13 september van 12.00 - 17.00 uur organiseert het Zorgpact de tweede van vier werkbijeenkomsten. Deze sessie richt zich op de rol van de organisatie bij leren in de praktijk. Betrokkenen van werkgevers en onderwijsinstellingen die actief zijn binnen de zorg- en/of welzijnssector en zich bezig (willen) houden met leren in de praktijk zijn van harte uitgenodigd.

Leren in de praktijk-werkbijeenkomst #2: de rol van de organisatie

Inhoudelijke focus

Deze middag staat in het teken van de rol van de organisatie. Wat vraagt leren in de praktijk van zowel de zorg- als onderwijsorganisatie? En meer specifiek: hoe kunnen we in tijden van krapte het opleidingsrendement vergroten en/of versnellen? Naast reguliere instroom richten we ons in deze bijeenkomst dan ook specifiek op zij-instroom.

Programma 

12.00-12.45u   Ontvangst met lunch
12.45-12.55u   Welkomstwoord door Daniëlle van der Eerden (Regioplus)
12.55-13.15u   Inleiding Wijkleerbedrijf Hart van Vathorst 'Praktijkleren in de toekomst van de zorg' - door Cecile Swennenhuis (coördinator regionaal stagebureau)
13.15-14.00u   'Wat vraagt leren in de praktijk van organisaties?' - door Erica Aalsma (De Leermeesters)
14.00-14.30u   Pauze
14.30-16.00u   Keuze uit één van drie inspiratiesessies

In drie groepen gaat u uiteen voor een inspiratiesessie van 90 minuten. U kunt kiezen uit de volgende sessies:

Sessie 1: Good practices vanuit een onderwijsinstelling of leerbedrijf
Een interactieve sessie waarbij Lector Robbert Gobbens ingaat op waarom praktijk, onderwijs en onderzoek bij elkaar moeten komen en wat ervoor nodig is om partijen samen op te laten trekken. Centrale vraag: Welke hindernissen ziet het onderwijs bij instellingen en hoe kunnen partijen deze hindernissen samen nemen?

Sessie 2: Leren en werken in leernetwerken

Een presentatie over het project NetwerkZON2020 door Renée Oosterwijk: the H(ealth) factor, waarin 50 interdisciplinaire leernetwerken worden ontwikkeld in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel (inmiddels zijn 23 leernetwerken actief). Centrale vraag: hoe kan een aanpak met leernetwerken bijdragen aan de uitdagingen die we met betrekking tot het opleiden van mensen op dit moment op ons af zien komen?

Sessie 3: de rol van de onderwijs- en zorgorganisatie
In deze sessie haken Bram Loog en Barbara Vos in op de rol van de organisatie (onderwijs en zorgorganisatie) in praktijkleren en hoe SBB hierin een bijdrage kan leveren door te ondersteunen bij: 1) Hybride leren en andere vormen van samenwerking in de regio, 2) Borging kwaliteit van opleiden in de praktijk en 3) Flexibele inzet van certificaten / keuzedelen. Deze workshop speelt tevens in op zij-instroom (andere doelgroepen en werkenden/mensen uit andere sectoren) en hoe maatwerk en flexibilisering van onderwijs te realiseren

16.00-16.15u   Plenaire bespreking belangrijkste bevindingen uit de inspiratiesessies 

16.15-17.00u   Afsluiting met een drankje (met van 16.30-17.00u mogelijkheid tot rondleiding in het LivingLab)
17.00u                Einde


Over de serie werkbijeenkomsten Leren in de Praktijk

Het doel van de werkbijeenkomsten is docenten, praktijkbegeleiders, projectleiders en organisaties handvatten aan te reiken om leren in de praktijk makkelijker en bij meer locaties en opleidingen te organiseren. Meer informatie over de serie vindt u hier.

Opbrengst voor deelnemers
Deelnemers maken kennis met inspirerende voorbeelden van (alternatieve) vormen van Leren in de Praktijk, vooral gericht op zij-instromers. Ook krijgen zij tips en trucs voor creatieve mogelijkheden om de opleidingscapaciteit te verhogen. Tot slot bouwen deelnemers een netwerk op van gelijkgestemden om kennis en ervaringen mee uit te wisselen. De opbrengsten van deze werkbijeenkomst vertalen we samen met de uitkomsten van de andere bijeenkomsten in praktische aanbevelingen, die samen met de opbrengsten van de andere werkbijeenkomsten een handreiking vormen.

Locatie
De werkbijeenkomst vindt plaats bij Hart van Vathorst, Angelinapolder 3 in Amersfoort.

Aanmelden

Aanmelden voor de werksessie kan via dit formulier.