‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Agenda
  • Leren in de praktijk-werkbijeenkomst #3: de rol van de projectleider

Leren in de praktijk-werkbijeenkomst #3: de rol van de projectleider

Op donderdag 4 oktober van 12.30 - 17.00 uur organiseert het Zorgpact de derde van vier werkbijeenkomsten over het thema Leren in de Praktijk. Deze sessie richt zich op de rol van de projectleider bij leren in de praktijk. Betrokkenen van werkgevers en onderwijsinstellingen die actief zijn binnen de zorg- en/of welzijnssector en zich bezig (willen) houden met leren in de praktijk zijn van harte uitgenodigd.

Leren in de praktijk-werkbijeenkomst #3: de rol van de projectleider

Inhoudelijke focus

Deze middag staat in het teken van de rol van de projectleider. Een succesvolle projectleider legt en onderhoudt de verbindingen tussen studenten, professionals en bestuurders van de betrokken zorg- en onderwijsinstellingen. Maar hoe doe je dat? En hoe maak je van die samenwerking een lerende community? En als je daarin geslaagd bent, lukt het je dan ook om het samenwerkingsinitiatief door te laten gaan als de projectfase ophoudt? Al deze aspecten van de rol van projectleider komen in de werkbijeenkomst aan bod. 


Programma 

12.30-13.30u   Ontvangst met lunch, gezamenlijk met deelnemers aan de Kopgroepbijeenkomst die 's ochtends plaatsvindt
13.30-13.35u   Welkomstwoord
13.35-14.00u   Inleiding door Ivo Hendriks, Programmamanager Sparkcentres 

‘Van visie naar voorhoede’
Hoe creëer je een voorhoede om de stap te zetten van visie op leren in de praktijk naar concrete Labs & Werkplaatsen?

14.00-14.30u   Presentatie 'Leren in de praktijk, leer te zorgen en zorg dat je leert!' door lector Jos Sanders
14.30-16.00u   Carrousel met twee inspiratiesessies

In twee groepen gaat u uiteen, na drie kwartier wisselt u van sessie zodat u beide sessies kunt volgen.

Sessie 1: Projectsucces is geen toeval, of toch wel?
Hanne Eleveld, Anne Ausema, Tamer el Masri, projectleiders van PPS ‘Zorg in de wijk in de 21 eeuw’ delen hun ervaringen over falende en succesvolle interacties. Projecten waarin zorginstellingen, onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken zijn een multi-actoren omgeving. Innoveren in een netwerk raakt essentiële zaken als verschuivende verantwoordelijkheid, cultuur veranderingen, rolverdeling, financiële mogelijkheden, bestaansrecht op alle niveaus. Om dit goed te begeleiden en draagvlak te blijven creëren vraagt dit van een projectleider continue checks en balances. Wat wil iedereen? Hoe verbind je personen en organisaties?

Centrale vraag: Hoe creëer je een succesvolle projectomgeving?


Sessie 2: Signatuur in projectleiderschap

Hessiëlle van Dam-Kerkhoff, projectleider Wijkzorglabs bij het Zorgtrainingscentrum, neemt je mee in de invulling van het projectleiderschap. Ben jij volgend aan het project of juist de initiator en welke consequenties heeft dat als het gaat om de verbinding tussen de partijen. Wat vraagt het van jou om de touwtjes in handen te hebben of heb je dat eigenlijk helemaal niet? Aan de hand van een beknopt theoretisch kader gaan we met elkaar aan de slag. We gaan in op jouw signatuur en de meerwaarde die dat oplevert.

Centrale vraag: Welke rol speelt jouw signatuur bij de invulling aan het projectleiderschap?

16.00-16.15u   Plenaire bespreking belangrijkste bevindingen uit de inspiratiesessies 
16.15-17.00u   Afsluiting met een drankje
17.00u                Einde


Over de serie werkbijeenkomsten Leren in de Praktijk

Het doel van de werkbijeenkomsten is docenten, praktijkbegeleiders, projectleiders en organisaties handvatten aan te reiken om leren in de praktijk makkelijker en bij meer locaties en opleidingen te organiseren. Meer informatie over de serie vindt u hier.


Opbrengst voor deelnemers

Deelnemers maken kennis met inspirerende voorbeelden van en nieuwe inzichten over de rol van de projectleider bij leren in de praktijk. Ook bouwen deelnemers een netwerk op van gelijkgestemden om kennis en ervaringen mee uit te wisselen. De opbrengsten van deze werkbijeenkomst vertalen we samen met de uitkomsten van de andere bijeenkomsten in praktische aanbevelingen, die samen met de opbrengsten van de andere werkbijeenkomsten een handreiking vormen.

Locatie

De werkbijeenkomst vindt plaats bij Zorgalliantie van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Groenewoudseweg 1 in Nijmegen.

Aanmelden

Aanmelden voor de werksessie kan via dit formulierNB: Koplopers die 's ochtends al aanwezig zijn moeten zich ook apart aanmelden voor de werkbijeenkomst