‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Agenda
  • Symposium ‘MBO-Vakmanschap: Het kloppend hart van de zorg!’

Symposium ‘MBO-Vakmanschap: Het kloppend hart van de zorg!’

Acht samenwerkende ROC’s in Oost-Nederland en de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn organiseren deze conferentie om in te gaan op de fundamentele bijdrage van de MBO- verpleegkundigen en verzorgenden aan het zorgproces. Zij zijn het kloppend hart van de zorg!

Symposium ‘MBO-Vakmanschap: Het kloppend hart van de zorg!’

MBO verpleegkundigen en verzorgenden

Waar het begon met kritische vragen over de marktwerking binnen de zorg, structuurwijzigingen om de bekostiging op orde te houden, is de aandacht inmiddels verschoven naar de overbelasting van zorgmedewerkers en de grote tekorten aan zorgpersoneel. De tijd is aangebroken om de spotlights te richten op het vakmanschap van MBO verpleegkundigen en verzorgenden en de betekenis hiervan voor de zorgpartners.

Doelgroep

Dit symposium is bedoeld voor bestuurders, HR-professionals, beleidsmedewerkers uit de zorg, de overheid, vakbonden en het middelbaar beroepsonderwijs. 

Symposium

Onder leiding van dagvoorzitter Tom van ’t Hek zal de dialoog worden aangegaan over de positionering en waardering van de MBO verpleegkundigen en verzorgenden, het bestendigen van afspraken om dit te kunnen blijven realiseren, maar wil men bovenal inzicht verschaffen in de toegevoegde waarde en competenties van deze (beginnende) zorgprofessionals.

Keynote speaker Lucien Engelen, directeur Radboud UMC REShape Center for Health (care) Innovation, neemt je mee op weg naar de toekomst met al haar mogelijkheden en uitdagingen.

In de diverse werkateliers is er ruimte voor het gesprek en de verdieping, waarbij gekozen is voor diverse actuele thema’s, zoals: Strategische Personeelsplanning, Lerend Leven, Talentontwikkeling en Partners in Opleiden.

Locatie en tijd

Het symposium wordt gehouden in de Hanzehof in Zutphen tussen 9.00 en 14.00 uur inclusief lunch. 

Programma & aanmelding

Bekijk het programma en de diverse werkateliers op de officiële website van het Symposium MBO-Vakmanschap www.hetkloppendhartvandezorg.nl. Ook voor aanmelden kun je hier terecht. De uitnodiging in pdf download je hier.

Gerelateerd aan