‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Agenda
  • Werksessie Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten Twente

Werksessie Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten Twente

Samen aan de slag om regionale actieplannen op te stellen om de tekorten in de zorg aan te pakken, middels de zogenoemde: Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT).


De komende maanden gaat WGV Zorg en Welzijn samen met zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten en werkgevers- en werknemersorganisaties aan de slag om regionale actieplannen op te stellen om de tekorten in zorg en welzijn aan te pakken. Met de actieplannen wordt voortgebouwd op de ambities van het Zorgpact.

De werksessie voor beleidsmakers op 27 november is bedoeld voor alle beleidsmedewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten en werkgevers- en werknemersorganisaties uit Twente. Tijdens deze bijeenkomst buigen de aanwezigen zich over 6 actielijnen en het te voeren beleid. Zij worden gevraagd te komen met analyses, oplossingsrichtingen en kansen om vervolgens toe te werken naar concrete en uitvoerbare acties.

Zes actielijnen 

In de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten zijn 6 actielijnen voorzien:
1. Extra instroom realiseren
2. Beeldvorming en imago verbeteren
3. Opleidingsrendement verhogen
4. Opleidingen vernieuwen
5. Inzet op behoud en goed werkgeverschap versterken
6. Innovatiekracht vergroten

Tijd

11.30 - 14.00 uur (inclusief lunch)
maandag 27 november 2017

Locatie

Carintreggeland
Boortorenweg 20
7554 RS in Hengelo

Info en aanmelden

Op de website van WGV Zorg en Welzijn vind je meer informatie.

Gerelateerd aan