‹ Terug naar Homepage
  • Home
  • Aanmelden als koploper

Aanmelden als koploper

Doet u mee?

Hieronder kunt u een aanmelding voor de Kopgroep invullen. Een koploper herkent zich in de onderstaande kenmerken:

  • De aanpak van het samenwerkingsinitiatief richt zich op verbeterde aansluiting van onderwijs en (toekomstige) arbeidsmarkt in de zorg en welzijn. 
  • De aanpak heeft tot een concreet, duurzaam en voor studenten merkbaar resultaat geleid en is toepasbaar in andere regio’s. 
  • De samenwerkingsambitie sluit aan bij de ambitie van het Zorgpact: “de kwaliteit van de zorg voor iedereen verhogen door de kwaliteit van de zorgprofessionals voor de toekomst te waarborgen.”
  • De samenwerking bestaat uit samenwerkingspartners vanuit de gouden driehoek: ten minste één vmbo-/mbo-/hbo-instelling en één zorg/welzijnsinstelling werken samen en (hebben een visie op het) betrekken (van) de lokale overheid daarbij.
  • De samenwerking richt zich op zorgvraag/behoefte in de regio en werkt samen met regionale partners.

Herkent u deze kenmerken in uw samenwerking of een initiatief dat u kent? Wilt u kennis en ervaringen uitwisselen en anderen in onderwijs en zorg inspireren met uw goede voorbeeld? Meld u dan aan via onderstaand aanmeldformulier. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op. Aanvullende vragen kunt u sturen naar info@zorgpact.nl.

Privacy

Wij nemen uw privacy serieus. Met de invulling van dit formulier gaat u ermee akkoord dat wij de door u aangeleverde persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen en/of de door u gevraagde informatie te doen toekomen.

Kijk hier voor meer informatie over ons privacy beleid.


Gegevens samenwerkingsinitiatief
Domein*
Onderwijssector*
Samenwerkingspartners