Learning Lab

Het Learning Lab omvat leergemeenschappen waarin studenten en docenten uit mbo en hbo samen met professionals van de welzijnsorganisatie werken aan 'echte' opdrachten in de wijk.


Het Learning Lab wil 1) aankomende professionals in welzijn adequaat en actueel opleiden voor een werkveld in transformatie, 2) deskundigheid van welzijnsprofessionals en hbo- en mbo-docenten bevorderen, 3) kennis over 'het nieuwe werken' ontwikkelen en delen, en 4) maatschappelijke waarde creëren.

Met co-creatie ontwikkelen we (ver)nieuw(d)e aanpakken en brengen die in de praktijk. Daarnaast ontstaan door voortdurende reflectie op het beroepsmatig handelen nieuwe inzichten (in het licht van transitie, welzijn nieuwe stijl, etc.) en borgen we de nieuwe gegenereerde kennis middels onderzoek. Zo werken we ook aan het creëren van maatschappelijke waarde.

Resultaten

  • Co-creatief dialoog tussen opleiders, professionals en studenten over het nieuw uit te vinden beroep.
  • Uitvoering van onderwijs in combinatie met deskundigheidsbevordering professionals / docenten, intensieve kennisdeling.
  • Maatschappelijke waarde in de wijken Tilburg Noord / Oud-Noord.
  • Studenten worden actief deelgenoot gemaakt van beroepsontwikkeling.
  • Gezamenlijke kenniscreatie

Onderwijsaanbod

Naast het werken in de leergemeenschap wordt flankerend onderwijs geboden (methodiek, presentie, sociale wetenschappen, maatschappelijke thema's).

Contactpersoon
Stefan van Teeffelen 06 - 41699654
Onderdeel van