‹ Terug naar alle regionale pacten
 • Home
 • Kopgroep
 • Maatwerk
 • 5 tips voor een vruchtbare samenwerking tussen publiek initiatief en commerciële partij

5 tips voor een vruchtbare samenwerking tussen publiek initiatief en commerciële partij

Wil je de nieuwste (technologische) ontwikkelingen uit de markt in je onderwijs of medewerkers laten werken met het nieuwste innovaties? Dan kan het slim zijn om te gaan samenwerken met een commerciële marktpartij. Hieronder vijf tips voor een goede samenwerking tussen een publiek samenwerkingsverband en een commerciële partij.

5 tips voor een vruchtbare samenwerking tussen publiek initiatief en commerciële partij

Koploper Tech 4 Care & Cure heeft een samenwerking opgezet met FocusCura om in te kunnen spelen op de nieuwste ontwikkelingen uit de markt. Onderstaande tips zijn de belangrijkste ervaringen met het maken van zakelijke afspraken van deze koploper.

Tip 1: Maak, communiceer en leg afspraken vast 

Maak onderling afspraken en wees hierover transparant. Een commerciële partij heeft vaak een andere focus dan een publieke partij. Bespreek deze context en ga opzoek naar een win-win situatie. Als je bijvoorbeeld maar tien procent van het gevraagde budget hebt, onderzoek dan hoe je op een andere manier waarde terug kan leveren aan de commerciële partij. Jouw netwerk kan voor een commerciële partij zeer waardevol zijn, of studenten kunnen een onderzoek uitvoeren. Wees duidelijk wat de betrokken partijen komen brengen en komen halen. Leg de volgende afspraken in ieder geval vast en blijf hierover in gesprek.

 • Gemeenschappelijke en individuele doelstellingen
 • Wat elke partij komt halen en brengen, ofwel de business case
 • De rolverdeling van alle betrokkenen
 • De resultaten waar iedere partij verantwoordelijk voor is
 • De risico’s

Tip 2: De juiste vaardigheden binnen de juiste context

Afspraken maken met een commerciële partij vraagt ook een zakelijke kijk. Dit vraagt om (andere) vaardigheden van de betrokken medewerkers. Een docent, onderzoeker of zorgprofessional heeft niet altijd de ervaring of mandaat om een offerte op waarde te schatten, of de business mindset om in te kunnen zien dat zijn netwerk heel waardevol is voor een commerciële partij. Samenwerken met een commerciële partij vraagt:

 • Zakelijkheid, durf duidelijk te zijn over de financiële waarden en consequenties
 • Assertiviteit, je streeft naar een langdurige samenwerking, maar als het geen voordelen (meer) heeft, ben dan niet bang om opzoek te gaan naar andere markt partijen
 • Onderhandelen, net zoals elke betrokkenen wil je een goede samenwerking met maximale baten voor beide partijen.
 • Aarzel niet om een collega te betrekken als jezelf die vaardigheden weinig bezit (bijvoorbeeld een inkoper, een relatiemanager of programma manager)

Tip 3: De juiste organisatiestructuur 

Bovengenoemde vaardigheden moeten binnen de organisatie de ruimte krijgen en vragen daarmee binnen een publieke organisatie om een paradigma shift. Een sterke hiërarchie is niet effectief bij het maken van afspraken met meerdere partijen. In een plattere structuur kunnen organisatie(onderdelen) sneller betrokken worden en inspelen op een veranderde omgeving. Deze verandering kost tijd en het kan helpen om de samenwerking in een aparte structuur of pilot onder te brengen.

Tip 4: Werken aan vertrouwen kost tijd 

Net zoals bij elke samenwerking kost het tijd elkaar te leren kennen en te vertrouwen. Investeer tijd in de relatie voordat je afspraken vast legt.  Het kan zijn dat met de tijd de samenwerking verandert. Mocht de samenwerking niet (meer) succesvol zijn, wees daar dan open over. Wees ook niet bang om de samenwerking te verbreken en eventueel een andere samenwerkingspartner te zoeken.

Tip 5: Maak financiering duurzaam 

Voor het opzetten van de samenwerking kan een subsidie goed werken. Dit kan tijdelijk een goede boost geven, maar is geen duurzaam financieel (exploitatie)model op de lange termijn. Maak een lange termijn begroting inzichtelijk en bouw aan een business model voor de lange termijn. Een onderwijsruimte met de nieuwste techniek is niet alleen voor studenten interessant, maar kan ook commercieel worden ingezet door het te verhuren aan collega onderwijs-of zorg instellingen. De verdiensten kunnen de samenwerking ten goede komen.  

Download hier meer informatie over de samenwerking tussen Koploper Tech 4 Care & Cure met FocusCura.

Wil je meer weten of wil je ook tips delen? Neem contact op met: info@zorgpact.nl

Gerelateerd aan