‹ Terug naar alle regionale pacten

Drie scenario's voor verduurzamen van publiek private samenwerking

Een businessmodel beschrijft de manier waarop een organisatie waarde creëert, levert en ten gelde maakt. Een gezond businessmodel ondersteunt de verduurzaming van jouw publiek private samenwerking. Hier zijn drie scenario’s om vanuit een nieuw perspectief naar jouw businessmodel te kijken.

Drie scenario's voor verduurzamen van publiek private samenwerking

Scenario 1 - Nieuwe partners

Met welke partners wil je samenwerken? De belangrijkste partners in het business model van jouw samenwerking zijn de zorg- en onderwijsinstelling(en) vaak aangevuld met regionale en/of lokale overheden. Nieuwe partners kunnen verdieping brengen aan hetgeen je doet voor jouw klant. Zo kan een regionale werkgevers organisatie of een bedrijf je met kennis en kunde voorzien die je nog niet in huis had. Hierdoor kun je meer waarde leveren aan jouw klanten of nieuwe klantgroepen aanboren. Hiervoor ontstaat de mogelijkheid om meer inkomsten te generen. Meer inkomsten betekenen meer mogelijkheden om je activiteiten duurzaam voort te zetten.

Scenario 2 - De klantvraag

Wat is het aanbod (product of dienst) van jouw samenwerking vertaald naar waarde voor de klant? Het is heel verleidelijk iets aan te bieden dat je graag aan jouw klant wilt verkopen. Het is de uitdaging om met een aanbod te komen waaraan een klantvraag ten grondslag ligt. Wie is nu jouw klant en wat is zijn vraag en waarom heeft hij deze vraag? Door vanuit de klantvraag jouw aanbod vorm te geven ontstaan mogelijkheden om jouw product of dienst te innoveren. Nieuwe diensten kunnen zorgen voor nieuwe inkomsten en daarmee meer mogelijkheden voor een duurzaam business model.

Scenario 3 - Het verdienmodel

Om jouw samenwerking zelfvoorzienend en daarmee ‘duurzaam’ te maken, zullen er voortdurend geldstromen op gang moeten worden gebracht. Wat is het verdienmodel? Kun je ook op andere manieren meerwaarde voor de samenwerking creëren? Het is goed om na te denken of er andere manieren zijn om inkomsten te genereren. Gek genoeg brengt een focus op nieuwe inkomsten vaak ook nieuwe inhoudelijke verdiepingen van jouw samenwerking op! En inkomsten maken het mogelijk om samenwerking voort te zetten richting de toekomst.

Koploper Wijklink Oost heeft deze drie scenario’s uitgewerkt. Dorine Koopman - van den Berg van Wijklink Oost zegt hierover:

“Het heeft mij vooral geholpen om meer focus aan te brengen en ik heb een beter zicht gekregen op de verschillende factoren waar we rekening mee moeten houden.”

Kun jij hulp gebruiken voor het verduurzamen van jouw samenwerking? Benader ons met jouw specifieke vraag!

Gerelateerd aan