‹ Terug naar alle regionale pacten

Hoe van subsidie naar duurzame financiering?

Koploper Buurtverbinding/LandlustLab & Civiclab wil een stap maken van subsidie gedreven financiering naar duurzame financiering. Op 15 mei organiseerde Zorgpact samen daarom met deze Koploper een werkbezoek.

Hoe van subsidie naar duurzame financiering?

Ondersteuning van de wijk 

De bijeenkomst vindt plaats bij het Civiclab, de recentelijk geopende locatie vanuit waar studenten vanuit het ROC van Amsterdam bewoners in de wijk ondersteunen op het gebied van welzijn. Deze koploper is één van de weinigen in het domein van welzijn: MBO- studenten van verschillende zorg- en welzijnsopleidingen lopen hun stage in een wijk in Amsterdam West. Een belangrijk deel van deze stage besteden zij aan ondersteuning van de wijk. Door de veranderingen in de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) is het wijkgericht werken vanaf 2015 belangrijk in de stad. Mensen blijven langer thuis wonen en eigen kracht, zelfredzaamheid, participatie en mantelzorg zijn hierbij de uitgangspunten.

‘Waar we van zijn, is niet van belang’ 

Bertine Spijkers, directeur van Civiclab, heet de aanwezigen welkom en vertelt over Buurtverbinding/LandlustLab: ‘Wij willen naast de cliënt gaan staan, op een informele manier samenwerken en kwetsbare bewoners weer de regie teruggeven. Sleutelwoorden zijn hier activering en participatie.’ Jacqueline Karsten, programmamanager ROC Zorg en Welzijn, neemt het woord van Spijkers over: ‘Toen ik in 2014 begon met werken voor dit project, heb ik een basisdocument geschreven. We bevonden ons destijds in een soort crisis. Het stageconcept was verouderd, het werkveld was niet altijd tevreden, er was weinig garantie van begeleiding en er kwamen nieuwe kwalificatiedossiers. Wij zijn toen met verschillende partners om de tafel gaan zitten om te praten over buurtverbinding.’ Het resultaat is een zeer succesvol project, waarbij studenten zijn niet meer alleen bezig zijn met halen van diploma maar er opgeleid wordt voor de 21e eeuw. Karsten is bijzonder tevreden over de samenwerking tussen de partners: ‘Wij werken ongelofelijk goed samen met ROC’s en werkveld. We hebben tijdens het overleg niet eens meer door wie van welke organisatie is. Wat wij doen, is goed voor onze studenten. Waar we van zijn, is daarbij niet meer van belang.’ Karsten vindt dat ze al veel hebben bereikt, maar er is ook nog veel te doen: ‘Het onderwijs is nu heel lineair en moet gaan kantelen. Waarom zouden we nog opleiden in de school? Waarom zouden we er niet naar streven dat de school dicht gaat en docenten wijkdocenten worden?’ 

Opbrengsten discussietafels: financiële duurzaamheid 

De aanwezigen discussieerden vervolgens in het Worldcafé met elkaar over financiële duurzaamheid van Buurtverbinding/LandlustLab & Civiclab. Uit de discussie blijkt dat niet alleen financiële duurzaamheid belangrijk is, maar ook betrokkenheid en een inhoudelijke verdieping.

Het is belangrijk dat alle betrokkenen van zorg en welzijn, onderwijs en overheid eigenaar worden van de aanpak én de resultaten. Daarnaast moeten alle betrokken organisaties financieel willen investeren. Vanuit hun bestaande budgetten kunnen zij financieel bijdragen. Betrokken bestuurders kunnen daardoor zorgen voor een breed draagvlak binnen de organisatie.

Ook is het cruciaal om voortdurend inhoudelijke verdieping en verbreding te laten plaatsvinden. De discussie leverde de volgende adviezen op:
- Hbo studenten samen met Mbo studenten te laten optrekken
- Meer docenten te betrekken bij deze nieuwe vorm van onderwijs
- Inzetten op een flexibel ROC, dat les geeft op locatie en dat het onderwijs makkelijk kan aanpassen aan een veranderende arbeidsmarkt (niet alleen tijdens een stage)
- Zorg voor een brede bekendheid onder studenten. Zet hiervoor ervaringsdeskundige studenten in, zij zijn immers enthousiast en spreken de taal van hun medestudenten. 

‘Er komt geen sterveling’ 

Wat is de meerwaarde van Buurtverbinding/LandlustLab & Civiclab? Waarom is het belangrijk dat dit project voortgezet wordt? Het nieuwe filmpje geeft een idee welke waarde de studenten hebben voor de wijk. Hier ziet men bijvoorbeeld hoe student Mike op bezoek gaat bij een eenzame oudere: Hans. In het filmpje zegt Hans hierover: ‘Hij is de enige die bij me komt. Er komt geen sterveling.’ Als de mannen samen een kopje koffie gaan drinken, complimenteert Mike Hans met zijn trui: ‘Wel mooi hoor, blauw. Kun je wel hebben.’

Ondersteuning waar nodig 

Tijdens de bijeenkomst vertellen verschillende studenten zelf over hun ervaringen bij het Civiclab. Youssra: ‘Als student biedt je ondersteuning waar nodig. Dat kan heel verschillend zijn. Ik zoek bijvoorbeeld nu een woning voor een cliënt. Zij zoekt een huis en woont drie hoog, maar is slecht ter been.‘ Ikram vindt het leuk dat de stage afwisselend is: ‘Het leukste wat ik geleerd heb, is dat je niet weet wat er op je pad komt. Je weet niet hoe je dag gaat lopen. Dat is ook een uitdaging. Zo vond ik in het begin lastig dat een cliënt veel moest huilen. Ik wist eerst niet hoe ik daarmee om moest gaan. Je leert dus veel verschillende dingen en zelfstandig te zijn.’

Kortom: de studenten maken echt verschil in de wijk en leren er zelf ook veel van. Zowel voor de cliënten als studenten staan eigen kracht en participatie centraal. De stap van subsidie naar duurzame financiering is essentieel voor de voortzetting van het project, maar ook betrokkenheid en een inhoudelijke verdieping zijn daarbij van belang.

Klik hier voor het fotoverslag van de bijeenkomst.