‹ Terug naar alle regionale pacten

Werken met zij-instroom: “Geef ons vertrouwen en financiële ruimte”

Zij-instromers: ze hebben een diploma in een andere sector, maar ze willen nu graag in zorg en welzijn werken. Volgens twee Koplopers zijn zij een mogelijk antwoord op de tekorten in de zorg: in de praktijk ervaren zij zelf dagelijks de meerwaarde van het inzetten van zij-instromers. Maar hoe kun je aan anderen verduidelijken welke waarde deze professionals toevoegen? Het Zorgpact nodigde een expert uit op het gebied van waarde propositie. Samen met ruim 30 andere geïnteresseerden gingen de Koplopers in gesprek over wat binnen hun organisatie waarde creëert, levert en behoudt.

Werken met zij-instroom: “Geef ons vertrouwen en financiële ruimte”

Successen van zij instroom bij de Koplopers
Koplopers Op Stap en Carrière Switchers zijn beiden een project gestart voor zij-instromers. Op Stap helpt zich met zorgorganisatie Patyna mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders en uitkeringsgerechtigden, te begeleiden naar een vaste baan in de zorg. De deelnemers krijgen een speciale interne opleiding waarbij ze op verschillende afdelingen binnen de zorginstelling werken. Carrière Switchers

Marcel van der Meulen, regiomanager, vertelde dat er bij Koploper Op Stap door middel van de zorgondersteuner er veel meer aandacht en tijd is voor bewoners: “De werkbegeleiders zagen eerst veel beren op de weg, maar zijn nu zeer tevreden en worden fysiek ondersteund”.

Ook Lieke Lange, projectleider bij Koploper Carrière Switchers, vertelde over haar grote succes toen ze de campagne openden voor zij-instromers: “We hoopten op 100 aanmeldingen, maar kregen er 600 in twee weken tijd. We moesten de campagne stoppen!”. Carrière Switchers hebben 60 zij-instromers geselecteerd en zij zijn begin dit jaar begonnen aan het maatwerktraject.


“Zij-instromers met een rugzakje zijn van grote waarde”
Na de introductie van de Koplopers ging procesbegeleider Matthijs Bobeldijk, business model expert, met ruim 30 andere geïnteresseerden, aan de slag met het Business Model Canvas. Dit businessmodel beschrijft de grondgedachte hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Door middel van dit model wordt het business model van een organisatie inzichtelijk gemaakt. Als voorbeeld ging Bobeldijk de twee initiatief Koplopers, Carrière Switchers en Op Stap, langs. Bij het invullen van het model voor Op Stap volgde er al snel een reactie over de waarde van zij-instromers met een rugzakje: “Zij instromers met rugzakje geven zo’n boost en waarde die we van tevoren niet hadden verwacht en daar zit de meerwaarde in.

Zij-instromers als nieuw elan!
Lange vertelt: “een carrière switcher uit de horeca meldde dat ze het werken in de zorg een verademing vindt. In de horeca werken da’s pas zwaar”.

Van der Meulen: “De statushouders zijn enthousiast. Zij vragen aan collega’s: waarom vinden jullie het druk op de werkvloer? De statushouders vinden dat helemaal niet. Waarom gaan jullie al aan de koffie om 10 uur? Dat deden wij bij ons oude werk nooit. Zij houden een spiegel voor bij de medewerkers. Zij hebben een heel ander perspectief naar de werkvloer”.

”Helder en mooi eenvoudig”
Na een dubbelinterview met Koplopers Carrière Switchters en Op Stap over hun ‘werkbare zij-instroommodel’ gingen de deelnemers zelf aan de slag! Als reactie uit de zaal over het invullen van het model, kwam: “Helder en mooi eenvoudig. Je hebt nu de essentie te pakken”. Na een gezamenlijke inventarisatie van verschillende opties kozen de deelnemers een top 5 voor het ontwerpen van nieuwe businessmodellen. Er werden businessmodellen uitgewerkt rondom gepersonaliseerd leren, het genereren van geldstromen en verschillende zij-instroom doelgroepen. Na het uitwerken van de businessmodellen in een Business Model Canvas deelden de deelnemers hun inzichten ten aanzien van zij-instroommodellen.


Behoefte aan ruimte
Bij het thema ‘Begeleiding van instroom’ werd er druk gediscussieerd. Zij-instromers komen via een campagne binnen,  “hoe gaan we die begeleiden”, stelde Annemarie Knottnerus de vraag? Uit de groep kwam meteen naar voren dat er wordt bezuinigd op begeleiding dus wat moet je doen om te voorkomen dat ze er weer uitgaan als ze er in komen? “Geef ons financiële ruimte voor innovatie in de regio” wordt er gezegd. Alle anderen beamen dit in de groep. Met zorg en welzijn instellingen los van alle regelgeving, kunnen er creatieve en innovatieve projecten gestart worden. “Geef ons vertrouwen, in plaats van meer kaders en regels”. Als je wil dat er innovatie plaatsvindt, moet er niet van de gekaderde paden regels worden voorgeschreven. Daarnaast zijn er genoeg 60-plussers die uit geroosterd worden. Zij kunnen zij-instromers begeleiden. Een heel simpel idee, maar waar wel geld voor nodig is. Dat is de conclusie waar de groep aan het eind voor pleit: naast dat zorginstellingen meer geld nodig hebben, willen zij ook vrijer kunnen zijn het te besteden naar hun wensen en ideeën.

Voor het uitgebreide verslag met uitkomsten van alle themagroepen en een overzicht van de dag, zie het fotoverslag gemaakt door Matthijs Bobeldijk.

Bekijk hier de uitgebreide beschrijving van de modellen voor Koplopers Op Stap en Carriere Switchers. 

Klik hier voor meer informatie over maatwerk.