sTimul Nederland

sTimul wil de zorg beter maken door de ethische reflectie van verzorgenden en verpleegkundigen te verhogen. Dat gebeurt via het sTimul zorg-ethisch lab.


sTimul is een ambitieus samenwerkingsproject tussen het onderwijs en de zorgsector. Het sTimul zorg-ethisch lab biedt een uniek aanbod: zorgverleners en studenten doen ervaring op in een veilige omgeving en reflecteren op hun eigen zorgpraktijk. De zorgverlener is nauw betrokken bij cliënten, zodat de zorg goed is afgestemd op hun vragen en behoeften. De zorgverlener probeert te ontdekken welke zorg nodig is en geeft het beste antwoord, vanuit de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid. In deze dialoog wordt de autonomie van de zorgvrager in hoge mate gerespecteerd. sTimul leert deze gedachtegang aan, dankzij een ingrijpende, interactieve en vrij getrouwe simulatie van de zorgpraktijk.

Resultaten

  1. In de inleefsessies ervaren zorgverleners wat het is om afhankelijk van zorg te zijn en worden ze bewust van hun automatisch handelen. Studenten krijgen als verzorgenden feedback op de zorg die zij hebben verleend.
  2. De nieuwe opzet voor de ethieklessen bij Scalda sluit beter aan bij de praktijk. Eén van de sTimultrainers is (ethicus) co-docent.

Onderwijsaanbod

sTimul biedt inleefsessies, workshops, trajectbegeleiding en een leergang leiderschap. Het accent ligt op interactie, sterke verbondenheid met de praktijk en inbouwen van ruimte en tijd om de zorg belevingsgerichter te maken. Het aanbod is gericht op zorgverleners, managers in de zorg, artsen en studenten. sTimul Nederland biedt een ervaringsstage die medewerkers daadwerkelijk laat meemaken hoe het is om afhankelijk van zorg te zijn. Hierdoor merken ze zelf wat zij anders kunnen doen in hun werksituatie. In zo'n inleefsessie wordt een groep van 9 zorgverleners verzorgd door 8 tot 10 studenten, gedurende twee dagen en de tussenliggende nacht. De zorgverleners leven zich twee dagen 'lijfelijk' in, in de situatie van een afhankelijke zorgvrager en krijgen zo nieuwe inzichten, leren zich verplaatsen in een ander en leren luisteren naar de vragen van de cliënt.

Contactpersoon
Anky de Bakker - begeleider/trainer
Onderdeel van