Vakschool Zorgwacht

Vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt volgen de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, waardoor ze weer terug in de samenleving komen en tegelijkertijd het regionale zorgpersoneelstekort verkleint.


Binnen de gemeente Utrecht volgen leerlingen uit verschillende doelgroepen de opleiding Helpende Zorg en Welzijn, MBO niveau 2 in een 1 jarige BBL:

- Vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijstandsgerechtigden)
- Langdurig werkelozen welke moeilijk bemiddelbaar zijn voor hun oorspronkelijke vakgebied
- 50- plussers met weinig zicht op een baan
- Vrouwen die werken als medewerker huishoudelijke zorg bij een WMO-aanbieder en gemotiveerd zijn om geschoold te worden.
- Wajong Gerechtigden

Voor de toegewijde toekomstige zorgmedewerker gaat vakschool Zorgwacht op zoek naar een werkgever, dit kan een WMO-en/of zorgaanbieder zijn in de gemeente Utrecht. De leerling krijgt na een succesvolle stageperiode van drie maanden bij de werkgever een arbeidscontract aangeboden van minimaal 15 uur.

Resultaten

  • Door afstemmen van de theorie en het curriculum van de opleiding met de dagelijkse praktijk is een aanzienlijke verbetering van de aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt tot stand gekomen. Het totale proces van werving en selectie tot diplomering wordt jaarlijks gezamenlijk geëvalueerd en bijgesteld tussen de verschillende partijen in het samenwerkingsinitiatief.
  • Met de integrale aanpak van praktijk en theorie en de individuele begeleiding, waarbij de praktijk van de zorgmedewerker voorop staat, levert Vakschool Zorgwacht zorgmedewerkers af met een warm hart voor de zorg.
  • Het succes van Vakschool Zorgwacht zit voor een groot deel in het op de juiste toon interesseren, aanspreken en uitdagen van deze doelgroep(en).
  • Het slagingspercentage van de leerlingen die de opleiding volgen ligt op ruim 70 %, een ongekend hoog percentage wat voor een groot deel veroorzaakt wordt door het gemotiveerd houden van de leerlingen.
  • Mensen met een uitzichtloze situatie (bijvoorbeeld dakloos) worden daadwerkelijk een kans aangeboden om de opleiding te volgen die ook echt tot een baan in de zorg leidt.

Onderwijsaanbod

  • De leerlingen van de Vakschool Zorgwacht gaan één dag per week naar school en werken minimaal 15 uur per week in de huishoudelijke zorg en persoonlijke verzorging bij de cliënten.
  • De leerling wordt tijdens het opleidingsjaar begeleid door een Coach-Praktijkopleider van Vakschool Zorgwacht. 
  • Examinering en diplomering faciliteert ROC Midden-Nederland. Na het examen met goed gevolg te hebben afgesloten krijgt de leerling de mogelijkheid door te stromen naar een Helpende Zorg en Welzijn niveau 2+ of de opleiding MBO opleiding verzorgende IG niveau 3.
  • Iedere leerling krijgt een individueel op maat gesneden ondersteuningstraject aangeboden zodat de leerling maximaal gefaciliteerd wordt om het diploma te behalen.
  • Leerlingen van Vakschool Zorgwacht ontmoeten Thuiszorgmedewerkers en Wijkverpleegkundigen waarmee ze kunnen sparren en hun ervaringen kunnen uitwisselen. Deze begeleiding zorgt ervoor dat leerlingen zorgprofessionals worden met een warm hart voor de zorg. 

Downloads


Onderwijspartners
Overheidpartners