‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kopgroep
  • 'Alle ingrediënten voor succesvolle samenwerking'

'Alle ingrediënten voor succesvolle samenwerking'

Dr. Jelly Zuidersma coacht en volgt de Koploper Ketenstage vanuit ZON, de netwerkorganisatie voor zorg- en welzijnsopleidingen. Ze is gepromoveerd op succesfactoren die nodig zijn voor een goede samenwerking. Op ons verzoek legde Zuidersma de ketenstage langs haar onderzoek.

'Alle ingrediënten voor succesvolle samenwerking'

Bij Koploper Ketenstage, lopen studenten elke zes weken drie maal een stage bij een nieuwe zorginstelling. Na elke zes weken, wordt een tussenweek ingelast. Studenten, praktijkopleiders en werkbegeleiders van verschillende zorgorganisaties komen in een leergemeenschap bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen, op basis van eigen leefbehoeften. 

Eén van de succesfactoren voor goede samenwerking is een leeromgeving, waarin onderwijs en werkveld van elkaar afhankelijk zijn om een doel te bereiken. En de cliënt moet er beter van worden. Zuidersma ziet dit ook terug in de ketenstage. 'Alle zorgorganisaties hebben zich gecommitteerd aan een gemeenschappelijk doel: de zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren. Als er een deelnemer uitvalt, ligt het hele project plat. Dat wil niemand.’

Meerlagigheid is een andere belangrijke voorwaarde. Dat betekent dat de samenwerking op meerdere niveaus en tussen verschillende disciplines moet plaatsvinden voor een goed resultaat. Ook op dit punt scoort de ketenstage goed. 'Naast de studenten en professionals van verschillende zorgorganisaties, zijn ook de cliënten en de familie betrokken bij het herstel.’

Het is belangrijk dat de organisaties dezelfde taal spreken

De derde conditie gaat over taal. 'Het is belangrijk dat de organisaties dezelfde taal spreken. Cliënten mogen geen hinder ondervinden van bijvoorbeeld onduidelijke overdracht. Denk aan een patiëntbrief, die wel duidelijk is voor de ene organisatie maar niet voor de andere. Hier kunnen de studenten van de ketenstage goed over adviseren, omdat ze bij alle zorgorganisaties over de vloer komen. Het is wel zo, dat de zorginstellingen die adviezen voor beleid moeten opnemen in hun beleidsontwikkeling om de ketenstage succesvol te houden.’

De vierde voorwaarde voor succesvolle samenwerking is toekomstperspectief. Heeft datgene wat je wil bereiken toekomst? ‘Absoluut. We hebben te maken met meer zorgschakels dan vroeger. Samenwerking is ontzettend belangrijk om het overzicht te behouden. De ketenstage past hier perfect in.'