‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kopgroep
  • Bronckhorst: hoe je meer kunt doen met huishoudelijke hulp

Bronckhorst: hoe je meer kunt doen met huishoudelijke hulp

In Bronckhorst doen thuishulpen meer dan schoonmaken. Ze ondersteunen bijvoorbeeld ook met lichte zorgtaken, zoals opfrissen en helpen bij toiletgang. Op basis van een gesprek tussen de cliënt en de participatieconsulent van de gemeente wordt vastgesteld wat er nodig is om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen en hoe de thuishulpen hulp daarin een goede rol kunnen spelen. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het Graafschap College, gemeente Bronckhorst en de lokale zorgorganisaties.

Bronckhorst: hoe je meer kunt doen met huishoudelijke hulp

Als de gemeente vergrijst en de zorgvraag toeneemt, wat doe je dan? Bronckhorst liet zich inspireren tijdens een congres waarin experimenten met nieuwe combinaties in de zorg werden gepresenteerd. Zo kwam de gemeente op het idee om te onderzoeken of thuishulpen ook lichte verzorgende taken kunnen uitvoeren.

De combinatie van kleine zorgtaken met thuishulp en lichte begeleiding, is nieuw in deze vorm 

Eigen thuiszorgorganisatie

Projectmanager Claire Lovell van Over/Nieuwging namens de gemeente in gesprek met alle partijen die hierin een rol konden spelen: het sociaal wijkteam, wijkverpleegkundigen, zorgorganisaties en ROC Graafschap College. Dat resulteerde in een bijscholingstraject voor thuishulpen, en in een bijzondere stage voor mbo studenten niveau 3 en 4 Verpleegkunde en Verzorging. Lovell: ‘De combinatie van kleine zorgtaken met thuishulp en lichte begeleiding, is nieuw in deze vorm. Daarbij vonden we het belangrijk om de ondersteuning echt op maat te maken. En samen met cliënten te kijken wat nodig is zonder alles uit handen te nemen. In eerste instantie hebben we dat in praktijk gebracht met studenten van het Graafschap College. Dat resulteerde in de thuiszorgorganisatie ‘Bloei’. Een proeftuin waarin studenten met de laatste inzichten van hun opleiding in de praktijk aan de slag kunnen.’

Zoeken naar juiste cliëntprofiel

Het project met Bloei ging 1 januari 2016 van start onder begeleiding van Lovell. De studenten presenteerden Bloei bij het sociaal team van de gemeente, zorgorganisaties, wijkverpleegkundigen en huisartsen, zodat zij cliënten kunnen doorverwijzen. ’Het was nog wel even goed zoeken naar het juiste cliëntprofiel.’, vertelt Lovell. ‘Want waar ligt de scheidslijn tussen lichte en zwaardere zorg? Hoe help je bijvoorbeeld mensen om hun huishouden op orde te krijgen na een traumatische ervaring? In de praktijk bleek dat dit heel goed kan. Tijdens de proef werd steeds duidelijker wat bij deze studenten past. De studenten ondersteunen bijvoorbeeld bij het opruimen van een huis. Dit huis staat vol met de spullen van de overleden ouders van de bewoner, en de cliënt lukt het niet om haar huishouden weer op orde te krijgen. Door deze klus samen met de cliënt te doen, kan de cliënt stapsgewijs wennen aan de nieuwe situatie. Ook op het gebied van verzorging ondersteunen de studenten. Zo ondersteunen de studenten een meneer met ALS bij het opstaan, ontbijten, samen de e-mail doen of het huis opruimen. In de loop van de tijd hebben we ook een passende naam gevonden voor deze vorm van hulp en zorg: “Ondersteuning Thuis.”’. Dit project is Koploper van het Zorgpact.

Studenten vonden het leuk om in een zelfsturend team te werken. Dat is iets dat ze niet op school leren

Minder gezichten

De proef was een succes. Zorgorganisaties Markenheem, Zorgkompas en Vitaal waren enthousiast over de resultaten, omdat zij in het verleden een gat zagen tussen huishoudelijke hulp en individuele begeleiding en wijkverpleging. Op deze manier biedt het voor hun medewerkers de mogelijkheid om zich breder te ontwikkelen en cliënten op meerdere vlakken te ondersteunen. Ook de studenten waren positief. Lovell: ‘Ze vonden het leuk om in een zelfsturend team te werken. Dat is iets dat ze niet op school leren. Daar ligt de nadruk op het vak en het omgaan met cliënten en minder op de manier waarop je de zorg organiseert. In Bloei stellen de studenten zorgplannen op, maken ze afspraken met cliënten en organiseren ze overleg en evaluaties.’ Lovell heeft inmiddels de begeleiding van studenten overgedragen aan zorgorganisatie Markenheem. Daar behoort Bloei nu tot het vaste stageaanbod, waardoor de continuïteit wordt gegarandeerd. Studenten lopen een jaar stage onder begeleiding van een wijkverpleegkundige.

Professionals in de schoolbanken

Niet alleen de studenten leerden nieuwe vaardigheden. Ook de thuishulpen van de zorgorganisaties worden bijgeschoold. Zij ontvangen 5 oktober 2017 een bewijs van deelname, uitgereikt door het Graafschap college tijdens een feestelijke ceremonie. ‘Ze kregen les rondom verzorging en begeleiding van docenten het Graafschap College om hen voor te bereiden op de kleine zorgtaken en lichte begeleidingsactiviteiten die zij naast de huishoudelijke hulp mogen bieden onder de vlag van ‘Ondersteuning Thuis’. Dit sluit mooi aan bij de visie om mensen te ondersteunen om zelfredzaam te zijn. In het begin vroegen we ons af hoe deze vakmensen het zouden vinden om opnieuw naar school te gaan. Het was een groot succes. Alle deelnemers waren erg blij met de bijscholing. Sommigen gaven aan dat ze zich willen blijven ontwikkelen.’

Nu hebben de wijkverpleegkundigen meer ruimte voor de zwaardere zorgtaken

Cliëntprofiel in beeld

De stage en de bijscholing zijn een goed voorbeeld van integrale zorg die in de praktijk tot stand komt, en waarin de kennis en expertise van zorgorganisaties en onderwijs elkaar versterken. Ten eerste zijn cliënten er blij mee, omdat hun thuishulp meer voor ze kan doen. Ten tweede helpt het de wijkverpleegkundigen: hoewel niet in hun pakket, pakten wijkverpleegkundigen vaak lichte taken op, zoals boterhammen smeren. Nu hebben de wijkverpleegkundigen meer ruimte voor de zwaardere zorgtaken. Tenslotte leren studenten nieuwe vaardigheden die niet op school aan bod komen. Kortom: op deze manier kan de gemeente toekomstbestendige zorg leveren. Dit is zorg waar gekeken wordt naar wat cliënten nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen. Om cliënten van de nodige zorg te blijven voorzien en de kwaliteit van leven op niveau te houden, is er behoefte aan lenige professionals die vraaggericht werken.

Nieuwe combinaties in de zorg

‘Binnenkort verwachten we de resultaten van de tussentijdse cliëntevaluaties van het tweede traject. Aan de hand van deze waardevolle informatie krijgen we het cliëntprofiel nog beter in beeld, en kunnen we nog beter in kaart brengen hoe we meer kunnen doen met wat we vroeger huishoudelijke hulp noemden.’

Meer informatie
Claire Lovell: claire@overnieuw.nl