‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kopgroep
  • De Zeeuwse huiskamer: samenwerken begint bij het verhaal

De Zeeuwse huiskamer: samenwerken begint bij het verhaal

Een ruimte creëren waarin betrokken organisaties leren luisteren naar de wensen en behoeften van burgers. Dat is de essentie van Koploper de Zeeuwse Huiskamer. Zo proberen zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten en wooncorporaties samen met burgers antwoorden te vinden. Antwoorden op urgente vragen rondom de thema’s wonen, zorg en welzijn. Dinsdag 22 maart bracht aanjager Doekle Terpstra een werkbezoek aan de Koploper.

De Zeeuwse huiskamer: samenwerken begint bij het verhaal

Het werkbezoek vindt plaats in het kloppend hart van Rilland: Zorgcentrum de Nieuwe Vliedberg. Het is dé plek in het Zeeuwse dorp waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een buurthuiskamer die tegelijkertijd dienstdoet als bibliotheek. Waar mensen iets kunnen eten en drinken. Waar iemand zijn verjaardag kan vieren of kan aanschuiven aan een wekelijks buffetmaaltijd. Maar waar ook dagbesteding plaatsvindt voor mensen met en zonder indicatie en waar dorpsbewoners terechtkunnen met al hun ICT-vragen. Een plek die ontstaan is door te luisteren naar de behoeften van bewoners en door vervolgens met betrokken partijen op zoek te gaan naar (innovatieve) oplossingen. Een tastbaar resultaat van project de Zeeuwse huiskamer.

Het menselijke verhaal 

‘We zijn klein begonnen’, begint projectleider van de Zeeuwse Huiskamer Petra de Braal haar verhaal. ‘Met een huiskamer waar we ouderen uitnodigen om te komen proeflogeren.’ Een manier om even bewust afstand te nemen van hun vertrouwde omgeving. En een manier om een goed gesprek te starten met de tijdelijke bewoners. De Braal: ‘Het uitgangspunt tijdens het verblijf is het verhaal van de logés. Hoe ziet hun leven eruit? Waar lopen ze tegenaan? Wat vinden ze prettig?’ Vanuit deze verhalen gaan we op zoek naar oplossingen. Oplossingen die we alleen maar kunnen bereiken door samenwerkingsverbanden te starten met het onderwijs, woningcorporaties, zorginstellingen, bedrijven en gemeenten.

Dementie 

Inmiddels zijn er verspreid over Zeeland drie projecthuiskamers ingericht. Daarnaast zijn de Zeeuwse dorpen Rilland en ’s Heerhendrikskinderen in zijn geheel tot huiskamer gemaakt. Zo zijn ze in Rilland actief bezig met het thema dementie. Voor demente bejaarden zijn er groepswoningen ingericht in het dorp. Hoe kan de gemeenschap deze ouderen zo veel mogelijk deel laten uitmaken van de omgeving waarin ze wonen? Onder meer lokale ondernemers worden uitgenodigd om hierover mee te denken. Gedacht wordt aan GPS-systemen en looplijnen om bewoners die behoefte hebben om naar buiten te gaan te ondersteunen.

Samenwerkingsverband onderwijs 

Ook met onderwijsinstellingen is De Zeeuwse Huiskamer een actieve samenwerkingsverbanden gestart. Zo houden studenten van de mbo-instelling Scalda zich bezig met de vraag hoe ICT het verschil kan maken voor ouderen in Rilland. Bij Hogeschool Zeeland University of Applied Science (HZ) buigen studenten zich over het thema living labs en hoe ouderen en verpleegkundigen hierbij betrokken kunnen worden. ‘Voor studenten zijn projecten als de Zeeuwse Huiskamer heel belangrijk’, zegt Iris Velder, docent bij Hogeschool Zeeland. ‘Het is een manier voor ze om de praktijk te ervaren, zoals die nu is. Denk aan actuele thema’s als vergrijzing en ouderen die langer thuis wonen. Ontwikkelingen waar studenten in eerste instantie het probleem nog niet zo van inzien. Pas op het moment dat het concreet voor ze wordt, beginnen ze te begrijpen dat ze als student deel uitmaken van een bredere context. Een context waar ze de samenwerking moeten aangaan met andere disciplines om de zorgvraag van de cliënt op te lossen. 

Belangrijke lessen voor studenten 

Wat zijn de ervaringen van de studenten zelf? ‘Het heeft ons vooral geleerd hoe belangrijk het is om naar de ouderen en alle betrokken partijen te luisteren’, zeggen twee studenten van het Scalda. ‘Je moet niet voor ze gaan denken.’ Iets wat de studenten van Hogeschool Zeeland beamen. ‘En als het om nieuwe technologie gaat vooral kijken naar de bruikbaarheid voor de doelgroep’ vullen de studenten van HZ aan. ‘De doelgroep moet er wel behoefte aan hebben.’

Uitdagingen 

De Zeeuwse Huiskamer is al met al een project dat al tot veel samenwerkingsinitiatieven heeft geleid. Dat neemt niet weg dat er ook uitdagingen zijn. Een belangrijke uitdaging ligt bijvoorbeeld in het creëren van een gemeenschappelijk belang van waaruit gehandeld wordt. Hoe zorg je ervoor dat organisatie in het algemeen belang denken in plaats van het individuele belang? Daarnaast zijn er stilaan plannen om ook in Zeeland tot een Regionaal Zorgpact te komen. Dan heb je wel een partij nodig die de rol als facilitator vervult. ‘Mijns inziens kan de provincie deze rol vervullen’ antwoordt Doekle Terpstra hierop. ‘Als het om het creëren van gemeenschappelijk belang gaat, leg ik die vraag graag terug bij jullie’, vervolgt hij. ‘Want hier ligt de oplossing op regionaal niveau, van onderaf.’

De Zeeuwse mouwen opstropen 

Aan de inzet van De Zeeuwse Huiskamer zal het in ieder geval niet liggen. ‘Ik vind het ontzettend inspirerend om te zien hoe jullie elkaar vinden in de samenwerking’ merkt Terpstra op. ‘Met elkaar de mouwen opstropen en aan de slag gaan.’

Gerelateerd aan