‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kopgroep
  • Doekle Terpstra heet nieuwe Koplopers welkom

Doekle Terpstra heet nieuwe Koplopers welkom

Koplopers zijn innovatieve samenwerkingsprojecten waarin zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en overheden concrete resultaten hebben geboekt. Samen vormen ze de backbone van het Zorgpact. Afgelopen zomer traden er 5 toe. Tijdens een conference call op 13 september vertelden de nieuwkomers Doekle Terpstra wie ze zijn en wat ze drijft.

Doekle Terpstra heet nieuwe Koplopers welkom

Silicon Venturing Rotterdam

Sinds 2014 werken Hogeschool Rotterdam en het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht samen. Studenten krijgen de opdracht problemen binnen het ziekenhuis op te sporen en oplossingen aan te dragen en uit te voeren. Het unieke van deze samenwerking tussen de hogeschool en het ziekenhuis is dat mensen zonder kennis van de zorg in de zorg werken. Daarmee haalt Silicon Venturing frisse blikken de zorginstellingen binnen. Deze aanpak staat los van protocollen en onderwijsleerplannen. Dat is wel eens lastig voor docenten en verpleegkundigen, met name op het gebied van werkdruk en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Zij moeten voor dit project vaak iets extra’s doen, dat vraagt tijd en aandacht die er niet altijd is.

Johan Reijenga, projectleider Silicon Venturing:

“Wij zijn er trots op dat studenten veel ruimte krijgen om te leren en dat hun ideeën soms ook geïmplementeerd worden, we hebben er zelfs prijzen mee gewonnen. We doen dit met een klein groepje, maar dit gun je alle zorginstellingen, studenten en docenten. Wij zoeken eigenlijk mensen die hetzelfde willen, maar waarbij het nog niet lukt. Ook hopen we in gesprek te komen met  zorgverzekeraars, meer partijen en koplopers te ontmoeten.”

Samen Leren zonder Beperkingen

Voor MBO Amersfoort en Amerpoort staan ontmoeten en samen leren centraal. Dit gebeurt op de school, waar alle studenten van Zorg en Welzijn MBO Amersfoort kennismaken met verstandelijk gehandicapte mensen die dagbesteding volgen in de school. Door het op deze manier te organiseren, wordt er op twee manieren meerwaarde gecreëerd: cliënten kunnen studenten vertellen over hun beperkingen. Daardoor krijgen studenten een goed beeld van de sector. Het levert bovendien een grotere zichtbaarheid op voor cliënten. En studenten krijgen op hun beurt de kans om cliënten te begeleiden. Los van het leerresultaat, leren studenten veel over samenwerking.

Maarten van der Giessen, clustermanager Samen Leren zonder Beperkingen:

“Onze samenwerking wordt niet altijd meteen begrepen. Cliënten, ouders en studenten moeten soms wennen aan dagbesteding op een school. Maar wanneer twee partners er volledig voor gaan, komt het wel goed. Als Koploper hopen we dit op meer plaatsen te kunnen realiseren.”

Smart Health Slim opleiden: voor de zorg van morgen

Siza en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bundelen hun expertise en krachten vanuit hun samenwerking in Academy het Dorp om samen de opleiding Smart Health te ontwikkelen. In de Academy Het Dorp kijken bedrijven, kennisinstellingen en zorgprofessionals op een vernieuwende manier naar de zorg. Samen met mensen met een beperking bedenken en testen zij slimme oplossingen en innovaties die het leven van mensen met een beperking veraangenamen. Zes implementaties zijn inmiddels doorgevoerd.

Een voorbeeld hiervan is de oplossing voor de belemmering die mensen met spasme ervaren als ze een magnetron willen gebruiken. In eerste instantie leken grotere panelen de oplossing, maar nader onderzoek wees uit dat een hulpmiddel om de knoppen te bedienen beter werkt.

Sophia Tsafaridis, projectmanager Smart Health:

“We zijn 4 maanden na de eerste bijeenkomst gestart. Dus we zijn eigenlijk al begonnen met onderwijs geven, terwijl het project nog volop in ontwikkeling was. Nu hebben 18 studenten de eindstreep bereikt, zij zijn ambassadeurs van de aanpak. We zijn trots op het doorzettingsvermogen. Het is niet de makkelijkste manier, maar het werkt wel.”

Statushouders in de zorg (Zuid Holland Zuid)

In deze samenwerking streven 12 partijen ernaar om statushouders kennis te laten maken met de zorg en hen te laten doorstromen naar een betaalde baan. Aanleiding hiervoor zijn de tekorten: ‘Hoe kan het dat er zoveel mensen aan de kant staan, en werkgevers tegelijkertijd op zoek zijn naar nieuw personeel?’ Inmiddels zijn 30 statushouders gestart in het voortraject, in september komen daar nog eens 15 bij.

Lydia van Baak, strategisch beleidsadviseur:

“Wij zijn echt verrast door het niveau van de statushouders: taal en dergelijke is beter dan we dachten. Nieuwkomers worden warm ontvangen maar wij letten uiteraard scherp op geschiktheid. Mensen met hart voor de zorg zijn gelukkig altijd supergemotiveerd om met een diploma af te ronden. Kanttekening: de begeleiding is wel intensief én kostbaar. Met alle potjes bij elkaar lukt het, maar je moet wel creatief zijn. Wij helpen 45 statushouders uit de werkloosheid, waarvan minimaal 24 uiteindelijk de zorg ingaan.”

Leerlingpoule

De leerlingenpoule is een van de projecten uit het Gelderse Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) 'Waard om voor te Werken!'. Acht zorg- en welzijnswerkgevers, WZW en Astrum College besloten vanuit dat actieprogramma een gezamenlijke leerlingenpoule op te zetten, specifiek voor werkzoekenden die een overstap naar de sector willen maken. Zij krijgen een 2-jarige combinatieopleiding en werken bij één van de deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties. Ook dit initiatief ontstond vanuit een tekort aan goed opgeleid personeel met de ambitie om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor zij-instromers.

Nicolette Horn, programmamanager WZW:

“We merkten dat we zij-instromers goede arbeidsvoorwaarden moesten aanbieden: een leerling-salaris voldoet dan niet. Bovendien geven we een werkzekerheidsgarantie. Daarmee trek je een andere doelgroep aan. We hadden 45 plekken om te vullen, hebben gezamenlijk één vacature gemaakt en ontvingen 352 reacties. Uiteindelijk zijn er 52 geplaatst. Daarnaast zijn er mensen geselecteerd voor andere opleidingen, zo’n 100 mensen zijn in totaal gestart. Dat hadden we niet verwacht!”