Extra STRONG: samen sterk

23 mei 2016 was een prachtige dag. We hoorden dat minister Bussemaker onze RIF-aanvraag had goedgekeurd. Extra Strong kon van start. Met 1,8 miljoen euro van het Rijk en 4,2 miljoen euro van onze regionale partners hebben we een stevig budget om de zorg en welzijn in Den Haag en Rotterdam te vernieuwen.

Extra STRONG: samen sterk

We hebben een prachtig programma opgesteld, voor de komende vier jaar. Eind juni vierden we dat met onze Extra Strongpartners tijdens een startsymposium, in het bijzijn van de Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven en Doekle Terpstra, aanjager Zorgpact. Tijdens het symposium deelden de partners hun innovaties met elkaar in workshops.

In Extra Strong werken we met twintig organisaties aan innovatie in zorg en welzijn, om mbo- en hbo-studenten goed voor te bereiden op de toekomst. Daarvan hebben we al een aantal mooie projecten gestart. Zorginstellingen Careyn en Pieter van Foreest hebben bijvoorbeeld wijkleerteams opgezet, met mbo- en hbo-studenten uit verschillende studierichtingen. GGZ-instelling Parnassia, GGZ-ecademy en welzijnsorganisatie Xtra werken samen aan het online ondersteunen van cliënten. En we experimenteren met een virtual classroom met Pieter van Foreest. Studenten krijgen op school les vanuit de zorginstelling.

Ook voor de komende maanden hebben we veel activiteiten op stapel staan. Dit najaar gaan medewerkers uit de praktijk van Florence en Parnassia lesgeven aan studenten en docenten van ROC Mondriaan over de nieuwste ontwikkelingen.

De Alrijne Zorggroep deelt met de Haagse ziekenhuizen Haga en MCH/Bronovo-Nebo kennis en ervaringen over de zorginnovatiecentra, waarin mbo- en hbo-studenten samenwerken in samengestelde teams. Naast patiëntenzorg ontwikkelen ze ook innovaties en voeren ze onderzoek uit.

En we gaan nog veel meer ondernemen. Bij zoveel activiteit is het belangrijk je bij elk nieuw initiatief samen met de partners af te vragen waarom je het doet. Voegt het iets toe? Is het praktisch toepasbaar? Ook voor andere organisaties? En: hoe bestendig zijn de afspraken die je met andere organisaties maakt? Er verandert veel in zorg en welzijn, ook in organisatorisch opzicht. Het is dan ook essentieel om de afspraken met de partners te borgen in samenwerkende teams, en niet op individueel niveau.

Extra Strong staat voor de optimalisering van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk initiatieven tastbaar te maken en uit te werken met de partners. Wat dat betreft hebben we veel profijt van het netwerk van Stong, de voorloper van Extra Strong. Hierdoor kunnen we snel tot de kern en de inhoud van de initiatieven komen. Gezamenlijkheid en vertrouwen zijn daarbij de sleutelwoorden.

Flora van Eck Programmamanager Extra Strong Extra Strong is een samenwerking tussen ROC Mondriaan (penvoerder), de Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Academy, Parnassia, WoonZorgcentra Haaglanden, Haagse Woon- en Wijkzorg, Careyn, Respect Zorggroep, Saffier de Residentiegroep, Pieter van Foreest, Florence, Middin, Ipse de Bruggen, Xtra, HagaZiekenhuis, MCH/Bronovo-Nebo, Alrijne, ZorgZijn Werkt, Menskracht 7, Noordhoff Health, GGZ Ecademy, Learning Connected.

Gerelateerd aan