Flinke groei Kopgroep

De Kopgroep van 100 heeft een flinke groeispurt gemaakt: het aantal uitgegroeid naar 28 Koplopers.

Flinke groei Kopgroep

De Kopgroep is een community en inspiratiebron voor regionale samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen, overheden, werkgevers in de zorg en welzijn. De leden wisselen kennis en ervaring uit én inspireren anderen om goede samenwerkingsverbanden op te zetten. Een succesvolle formule, gezien de groei.

Zo’n regionaal samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één mbo-/hbo-instelling en één zorg- en/of welzijnsinstelling. Ze hebben een gedeelde visie over hoe de regionale overheid hen daarbij kan helpen. Of ze hebben deze overheid al betrokken in hun aanpak om de aansluiting van onderwijs en (toekomstige) arbeidsmarkt te verbeteren. Deze aanpak heeft een concreet resultaat opgeleverd en is toepasbaar in andere regio’s. De Koploper deelt de ambitie van het Zorgpact: betere kwaliteit van zorg voor iedereen door de kwaliteit van zorgprofessionals voor de toekomst te waarborgen.

Nieuwe Koplopers

De 21 nieuwe Koplopers geven een flinke impuls aan de Kopgroep. Regionale samenwerkingsverbanden uit alle windstreken hebben zich bij de community aangesloten. Van Friesland tot aan Maastricht en van De Achterhoek tot aan Zeeland.

De nieuwe Koplopers richten zich allemaal op het mbo, hbo of beide. Inhoudelijk focussen ze zich voornamelijk op het verlenen van zorg aan ouderen in een thuissituatie. Zo richt Netwerkzorg bij ouderen met dementie uit de regio Zuid-Holland Noord zich specifiek op het verlenen van interdisciplinaire zorg aan demente ouderen.

De manier waarop Koplopers hun samenwerking vormgeven verschilt. Een aantal Koplopers doet dit aan de hand van een wijkleerbedrijf; een (fysieke) plek in de wijk waar onderwijs- en zorginstellingen studenten opleiden tot verzorgende. Daarbij zetten de studenten zich in voor bewoners met een vraag voor hulp of ondersteuning. Andere regionale zorg- en onderwijsinstellingen ontwikkelen projecten of opleidingen om studenten zo goed mogelijk klaar te stomen voor hun toekomstige zorgberoep.

Uitgelicht: Sparkcentres

'Wij hebben ons als Koploper aangemeld, omdat we het belangrijk vinden te sparren met vergelijkbare initiatiefnemers. We hebben gemerkt dat sommige collega’s op een aantal onderdelen soms net wat verder zijn dan wij. En dat is mooi, want zo kunnen we ons eigen initiatief aanscherpen. Bijvoorbeeld op het gebied van dataverzameling.'

'Onze lectoren van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en hoogleraren van het Radboudumc werken samen in onderzoek naar innovatie in onderwijs en werkveld. Data – en de manier waarop je ze verzamelt - zijn voor ons dus waardevol.'

'Daarnaast blijven we als Koploper graag op de hoogte van het beleid van de ministeries van VWS en OCW, en van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Interprofessioneel leren is een belangrijk onderdeel van onze activiteiten. Het is goed te weten hoe het landelijke beleid zich op dit punt ontwikkelt.'

'Als Koploper komen we natuurlijk niet alleen halen. We inspireren ook graag. Regelmatig krijgen we verzoeken om rondleidingen in één van onze leeromgevingen. We hebben deze interprofessioneel georganiseerd. Zo hebben we acht opleidingen ondergebracht in een eerstelijns gezondheidscentrum en in een geriatrisch revalidatiecentrum. Studenten fysiotherapie, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werk en huisartsen in opleiding werken er samen met professionals. Wij als hogeschool en universiteit adviseren de professionals over innovatie. Dit leidt tot mooie nieuwe inzichten.'

'Binnenkort krijgen we een hogeschool uit het zuiden van het land op bezoek en we hebben onlangs een roc uit Arnhem ontvangen. Dat heeft ertoe geleid dat ook het mbo zich bij ons initiatief gaat aansluiten.’

Ivo Hendriks, projectleider Sparkcentres

Uitgelicht: Samen Slim zorgen Thuis

'We zijn trots op wat we doen en willen daar graag landelijke bekendheid aan geven. Dat was voor ons een belangrijke reden om ons aan te melden bij de Kopgroep.'

'Onze focus ligt op ondersteuning aan mensen die langer prettig thuis willen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat kwetsbare mensen en hun mantelzorgers goed kunnen omgaan met (nieuwe) technologische toepassingen. Mbo-studenten kunnen hen hierbij helpen.'

'Door de kennis en ervaringen die we hebben opgedaan, kunnen we veel delen en hopelijk anderen inspireren. Maar we zijn er ook van overtuigd dat we de wijsheid niet in pacht hebben. Waar we tegenaan lopen is regelgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van privacybescherming: hoe kunnen studenten ouderen helpen met het online betalen van hun rekening, zonder dat ouderen hun pincode prijsgeven? Over dit soort zaken kun je sparren met andere deelnemers of op zoek gaan naar een andere partner, zoals een bank. Levert dat iets op, dan deel je dit in de Kopgroep. Maar we hopen ook dat door Koploper te zijn, er sneller knopen worden doorgehakt op het gebied van regelgeving.'

'Momenteel zijn we bezig met een aanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds MBO. Ook met deze activiteit hopen we dat onze deelname aan de Kopgroep een positieve invloed heeft. Dat het zorgt voor serieuze externe erkenning, waardoor zo’n aanvraag sneller toegekend wordt.’

Hilde Meijs, Samen Slim Zorgen Thuis, directeur Summa Zorg

Zie voor meer informatie over deze Koplopers: zorgpact.nl/kopgroep.