‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kopgroep
  • 'Gewoon doen' in regio Achterhoek en Liemers werpt vruchten af

'Gewoon doen' in regio Achterhoek en Liemers werpt vruchten af

Woensdag 8 juni jl. bezocht Doekle Terpstra de Wijkleercentra Achterhoek en Liemers, Koploper van het Zorgpact. Deze wijkleercentra in Doetinchem en Nieuw-Wehl zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Graafschap College, gemeenten in de Achterhoek en Liemers, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en andere zorgaanbieders.

'Gewoon doen' in regio Achterhoek en Liemers werpt vruchten af

Bekijk hier de televisieuitzending van Regio8
Lees hier het artikel in de Gelderlander
Lees hier het artikel in het BestuurderMagazine van WGV
- Zorg en Welzijn

Meer over Koploper Wijkleercentra Achterhoek en Liemers

Het bezoek begon in een belevingswoning in de Doetinchemse wijk Schöneveld. In deze woning kunnen bezoekers ervaren welke mogelijkheden er zijn voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. In de woonkamer werd met een kop koffie erbij het project toegelicht. Een gemoedelijk sfeer, vergelijkbaar met een familiebezoek. Kenmerkend voor de aanpak in deze regio, volgens  Cisca van der Span, senior docent en projectleider Graafschap College: “In plaats van uitgebreid plannen te schrijven, wil men hier liever gewoon doen. ‘Pas als je concept op een bierviltje past, is het concreet genoeg.”

Ruimte in de regels 

In de regio’s Achterhoek en Liemers worstelden ze met de vraag: hoe leiden we onze studenten op in een veranderend zorglandschap? Er werd besloten om studenten de wijk in te sturen, in plaats van ze in de schoolbanken te laten zitten. Door de begeleide onderwijstijd (BOT) in te zetten als practicum, kunnen studenten nu ervaring opdoen in de praktijk, bij zorginstellingen. De docent van school (wijkdocent) gaat mee en richt zich op het leerproces van de student. Dit helpt de student om de leersituaties te koppelen aan onderliggende theorie. Van der Span: ‘In plaats van dat we kijken naar wat er mag, kijken we liever naar wat we willen. En dan blijkt er veel ruimte in de regels te zijn!’

Succesvol 

Tijdens het practicum staat de cliënt centraal. Wijkdocent Anita Stevens vertelt: ‘Waar vroeger een student direct leerde hoe hij een oudere moest wassen, wordt er nu eerst goed gekeken en geluisterd naar de cliënt. Zo stimuleren we een dienstverlenende houding.’

Deze aanpak blijkt succesvol en waardevol: het onderwijs maakt een kwaliteitsslag, de cliënten krijgen extra aandacht en de zorginstelling wordt ontlast, omdat de begeleiding van het leerproces van de student door de wijkdocent wordt opgepakt. De studenten leren ook veel van elkaar en dat geeft ze zelfvertrouwen. De verandering is ook merkbaar in de regio. Corinne Vellekoop, BPV-coördinator: ‘Waar eerst een tekort was aan stageplekken, vragen zorginstellingen inmiddels om meer practicumstudenten!’

Leren op de werkplek 

Na het bezoek aan de belevingswoning ging Doekle Terpstra naar het wijkleercentrum bij Elver in Nieuw Wehl en reikte daar het regionale Zorgpact Achterhoek uit aan Theo Blom (directeur Zorg, Welzijn & Sport van het Graafschap College) en Gerard Nederpelt en Ernst van Drumpt namens de zorgaanbieders in de regio. Na de lunch vonden er gesprekken plaats met de medewerkers van de diverse instellingen rond het thema leren op de werkplek. Van der Span zei hierover dat zorgonderwijs niet de theorie moet behandelen voor alle mogelijke gevallen die zich ooit voor kunnen doen, maar de juiste theorie of leerstof moet aanbieden naar aanleiding van de ervaring/situatie van de student op dat moment. De docent helpt de student op zoek te gaan naar de juiste informatie of vaardigheden voor de situatie. Van der Span: ‘Leren verschuift van just in case naar just in time.’

Ook werd er besproken dat het onderwijs niet geleid moet worden door een dichtgetimmerd curriculum, maar opgehangen aan reële praktijksituaties. Dan kijkt men eerst naar de praktijksituatie, daarna pas naar het onderwijs. Maar men realiseert zich dat dit vraagt veel lef vraagt van docenten.

Doekle Terpstra liet weten onder de indruk te zijn van de creativiteit en ondernemende houding in regio Achterhoek en Liemers. Deze regio hoeft dus niet bescheiden te zijn over wat er nu al ontwikkeld wordt op het gebied van de zorg. Door ‘gewoon te doen’ worden hier concrete resultaten geboekt. En dat is ook het doel van het zorgpact. "Het zorgpact is vooral het vrijmaken van energie in de regio zelf", aldus Doekle Terpstra.