‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kopgroep
  • Het Koploperschap als teken van externe waardering en erkenning: vijf nieuwe Koplopers

Het Koploperschap als teken van externe waardering en erkenning: vijf nieuwe Koplopers

De Kopgroep, de voorhoede van de Zorgpactbeweging, is uitgebreid met een vijftal nieuwe koplopers. Het kennis- en leernetwerk sociale wijkzorg, De Twentse Zorgacademie, MakeHealth, Tech 4 Care en Culture en de Krachtige Regionale Leerkring vullen de huidige lijst aan. Hoe zien deze samenwerkingsverbanden eruit en wat vinden en verwachten de koplopers van hun lidmaatschap van de Kopgroep? Een eerste kennismaking met deze vijf nieuwelingen.

Het Koploperschap als teken van externe waardering en erkenning: vijf nieuwe Koplopers

De vijf nieuwe Koplopers. Stuk voor stuk mooie voorbeelden van succesvolle samenwerking in de zorg en welzijn, die zich richten op de goed toegeruste zorgprofessional nu en in de toekomst. In inmiddels 45 samenwerkingsinitiatieven verspreid over het hele land en over vele diverse deelgebieden, inspireren enkele honderden onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden elkaar. Onderling wisselen zij kennis en ervaring uit – online en via ontmoeting.

pasfoto Niek van der Drift
Niek van der Drift

Door zorg en technologie kan autonomie van burger worden bevorderd

Een steun in de rug

Een van de nieuwe Koplopers is het Kennis- en leernetwerk sociale wijkzorgteams uit Den Haag – Leiden. Een netwerk bestaande uit de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Leiden, alle convenantpartners zorg en welzijn van de Sociale Wijkzorgteams (SWT) en de gemeente Den Haag. De focus binnen dit netwerk ligt op het verder ontwikkelen van de SWT-methodiek en het opnemen van nieuwe (praktijk)kennis in het curriculum van het hoger beroepsonderwijs. Dat doet dit samenwerkingsverband door het op gang brengen van kenniscirculatie tussen de uitvoeringspraktijk en het onderwijs en de beleidsafdelingen van de gemeenten. ‘De gedachte achter de samenwerking is dat het ophalen van kennis via stages en onderzoek (ook) vanuit de praktijk moet vertrekken. En deze kennis gericht moet zijn op het na reflectie verder ontwikkelen van praktische handelingen in de praktijk van de teams’, aldus Niek van der Drift van de gemeente Den Haag. Volgens hem ziet het “kennis- en leernetwerk” het lidmaatschap van de Kopgroep nadrukkelijk als een steun in de rug en een soort externe legitimatie voor het goede werk dat zij doen.

pasfoto Erik Wolkotte
Erik Wolkotte

Kennisuitwisseling

De Twentse Zorgacademie (TZA) is een netwerkorganisatie van (zorg)ondernemers, overheid en onderwijs, dat zich vooral richt op de zelfredzaamheid van burgers thuis. Zij ziet het als haar maatschappelijke opdracht om in een constant veranderende omgeving ontwikkelingen op het gebied van zorg en technologie te vertalen naar de praktijk. Want door zorg en technologie kan de autonomie van burgers worden bevorderd. Nieuwe zorgtechnologieën en hulpmiddelen worden in een innovatieve omgeving getest. Professionals en burgers maken kennis met deze zorgtechnologieën en hulpmiddelen en leren ermee te werken. De TZA verzorgt bij- en nascholingen, workshops en test thuisgebruik bij burgers. Eric Wolkotte (projectmanager TZA) geeft aan dat zij het Koploperschap vooral zien als een vorm van waardering en erkenning. En als mogelijkheid om kennis uit te wisselen – ook tussen Koplopers.

pasfoto Sabine Wildevuur
Sabine Wildevuur

Ervaringen delen

Een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van burger en professional is ook de focus van MakeHealth uit Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Bij MakeHealth werken de Design Academy Eindhoven, de Willem de Kooning Akademie, de Hogeschool Amsterdam, het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, het 3D Innovatieve Centrum van de Vrije Universiteit, de gemeente Amsterdam en de Waag Society samen. Uitgangspunt bij dit samenwerkingsverband is dat stakeholders in de zorg zelf maker worden van zorgoplossingen in een bundeling van kunde en creativiteit. ‘Wat je maakt, moet ook (online) gedeeld worden,’ aldus Sabine Wildevuur van Waag Society. Werkwijzen en inzichten om te komen tot werkende oplossingen worden online gedocumenteerd en gedeeld. Binnen zogenoemde ‘meetups’ wordt het publieke debat gevoerd over (on)mogelijkheden van en grenzen aan maakbare zorg met behulp van nieuwe digitale technologie. MakeHealth ziet het Koploperschap nadrukkelijk als ‘een manier om anderen die op dit vlak actief zijn, te vinden en met hen ervaringen te delen. Het kan ook het draagvlak vergroten onder patiënten, professionals en zorginstellingen. En een inspiratie zijn voor zorgopleidingen om technologie en zorg in hun curriculum op te nemen,’ aldus Sabine Wildevuur.

Stakeholders in de zorg worden zelf maker van zorgoplossingen in een bundeling van kunde en creativiteit.

Veilige toepassing van technologie in zorg

Bij Tech 4 Care & Cure Gelderland Midden werken de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), ROC A12, ’s Heeren Loo Regio Gelderland Midden, het Gelderse Vallei-ziekenhuis en de wijkzorgorganisatie Opella met steun van de provincie samen aan onderwijs. Centraal hierbij staat de (veilige) toepassing van technologie in de zorg. Zij hebben onder meer een proces ingericht om de curricula van de zorgopleidingen voortdurend te actualiseren. En ze hebben een Field Lab opgericht waar studenten reële ervaring op kunnen doen met nieuwe zorgtechnologie. Het Field Lab is ook voor anderen beschikbaar. In 2014 hadden ROC A12 en CHE al in samenwerking met de zorgpartners in de regio als eerste in Nederland een gemeenschappelijk Elektronisch Patiënten Dossier ingevoerd in het curriculum van de zorgopleidingen.

Joke Abbring

Zelf geïnspireerd raken

De Krachtige Regionale Leerkring Lingewaard is enthousiast over het Koploperschap ‘om zo anderen te inspireren. Maar ook om zelf geïnspireerd te raken door de vele mooie initiatieven die er zijn en om resultaten en lessen met elkaar te delen’, aldus Joke Abbring, programmamanager van het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen. Studenten, docenten en onderzoekers werken samen met professionals en burgers in dit samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband tussen de HAN-instellingen, de stichtingen Welzijn Lingewaard en RijnWaak Zorggroep, de woningorganisaties Gendt en WaardWonen en de gemeente Lingewaard. De Leerkring ondersteunt professionals en burgers in kleine kernen met het veerkrachtig maken van deze kernen. Zo biedt ze de mogelijkheid tot een succesvolle (fysieke) integratie van onderwijs, onderzoek, professionele beroepsuitoefening en burger. Dat levert een bijdrage aan de regionaal geformuleerde ambitie om een platform te creëren waarin betrokken partijen over hun grenzen heen samen leren. Het uitgangspunt hierbij is dat de wijkbewoner meer de regie kan nemen over zijn eigen leven.