‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kopgroep
  • Kopgroepontmoeting: samen naar een duurzaam resultaat

Kopgroepontmoeting: samen naar een duurzaam resultaat

Dinsdag 7 maart kwamen 17 Koplopers vanuit heel Nederland bij elkaar tijdens de Kopgroepontmoeting. Een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en kennis te maken met nieuwe Koplopers. Met als overkoepelend thema: ‘Naar een duurzaam resultaat’.

Kopgroepontmoeting: samen naar een duurzaam resultaat

Resultaten 

Het was een geslaagde bijeenkomst waar op een open en laagdrempelige manier kennis gedeeld werd, veel vragen gesteld werden en nieuwe contacten gelegd. Twee sprekers, lector Carolien Smits en practor Bert Mulder, spraken over het belang van duurzame samenwerkingen tussen onderwijs en zorginstellingen. De aanwezigen konden deelnemen aan een workshop van één van de sprekers en samen brainstormen over oplossingen binnen de thema’s e-health en professioneel samenwerken in de praktijk. Daarnaast was er de gelegenheid voor Koplopers om de eerste resultaten van duurzame samenwerking te presenteren middels een pitch of video. Ook was er aandacht voor specifieke vragen en maatwerkondersteuning.

Innovaties verzilveren door samenwerking, kennisdeling en kennisverspreiding 

Lector Innoveren in de Ouderenzorg Carolien Smits nam ons mee in verschillende cases over het verbeteren van de duurzaamheid van onderwijs innovaties door co-creatie, leren in de praktijk en het in gesprek gaan met zorgbehoevenden. Smits: “We zijn gewend om alleen over samenwerking te praten als het niet goed gaat, als er een conflict is. Terwijl het nuttig is om vanaf het begin te spreken over de samenwerking.” Door je te richten op kennisdeling, samenwerking en initiatieven die al goed gaan stuur je aan op positieve verandering. Dit komt ook sterk naar voren in het toepassen van nieuwe onderzoeksmethoden in het onderwijs, waaronder Appreciative Inquiry: waarderend onderzoeken. Deze nieuwe benadering van verandermanagement richt zich niet op het analyseren van het probleem en het repareren van het defect, maar juist op het zoeken naar en versterken van oplossingen die al bestaan. 

Vitale leernetwerken voor de toekomst 

Bert Mulder is practor voor technologie in Zorg en Welzijn bij ROC Mondriaan. Hij sprak over de implementatie van technologie in zorg, welzijn en onderwijs. In de toekomst kunnen we niet zonder e-health. Toch is de toepassing van e-health bij zorginstellingen en de aandacht hiervoor in het onderwijs nog vrij gering. Werken aan bewustwording en motivatie voor de adoptie van e-health in onderwijs en bij zorginstellingen is cruciaal voor een duurzaam resultaat. Daarnaast spelen praktische vraagstukken als de aanleg van de technische infrastructuur en de implementatie van de digitale middelen bij de cliënten ook een rol. Het is daarom belangrijk om in alle lagen in te steken op meer e-health. Het samenbrengen en creëren van korte lijnen tussen beleid (overheid), scholen en de zorgaanbieders kan hierin het verschil maken.

Workshop: Samenwerkingsthermometer 

In de workshop van Carolien Smits werd dieper ingegaan op professioneel samenwerken in de praktijk. Meerdere factoren zijn van invloed op een goede samenwerking tussen verschillende organisaties en disciplines, in dit geval, zorg- en welzijnsprofessionals. Het invullen van een Samenwerkingsthermometer kan helpen om inzicht te krijgen in de succes- en verbeterpunten in de samenwerking. Tijdens de workshop werd de thermometer door de deelnemers uitgeprobeerd. Mocht je dit hebben gemist, er is meer informatie en een online demo van de thermometer beschikbaar. De thermometer staat voor iedereen open en is dus binnen alle Zorgpact-samenwerkingsverbanden direct te gebruiken.

Workshop: Digitaal in Zorg & Welzijn 

Tijdens de workshop van Bert Mulder werd aandacht besteed aan de mate van het gebruik van e-health in het onderwijs en zorginstellingen. Bert Mulder: “Binnen organisaties zelf is vaak onvoldoende druk om e-health van de grond te krijgen. De nood is hoog, maar het komt er niet in.” In zijn ervaring komt men vaak pas verder als meerdere partijen (op verschillende niveaus) bij elkaar worden gebracht. Herkenning van dezelfde belemmeringen bij de implementatie van e-health creëerde bij Koplopers uit verschillende regio’s  de behoefte om met elkaar verder te praten over oplossingen. Vanuit het Zorgpact zal dit worden gefaciliteerd.