‹ Terug naar alle regionale pacten

Mooie resultaten WijkLeerbedrijf Den Haag

​Op een werkconferentie begin februari presenteerde het WijkLeerbedrijf Den Haag Schilderswijk de resultaten van een onderzoek naar de duurzame effecten van haar activiteiten in de eerste vijf jaar. 84% van de deelnemers heeft een diploma behaald, 78% stroomt uit naar werk en 66% heeft na een half jaar nog steeds een baan. Wethouder Baldewsingh van de Gemeente Den Haag liet dan ook weten dat “we alleen maar kunnen concluderen dat het WijkLeerbedrijf een succes is!”

Mooie resultaten WijkLeerbedrijf Den Haag

Het WijkLeerbedrijf Den Haag Schilderswijk is vijf jaar geleden gestart met het doel Hagenaars met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een mbo-diploma en werk richting zorg te bieden én in de wijk informele hulp te geven aan kwetsbare bewoners. Naast het harde werken om een mbo-diploma te behalen worden de deelnemers intensief geholpen bij het verbeteren van de taal en de vaardigheden die nodig zijn om aan het werk te gaan.

Calibris Advies heeft de afgelopen maanden contact opgenomen met alle oud-deelnemers. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat:

  • Van de 155 oud-deelnemers 130 hun diploma mbo-niveau 1 of 2 hebben behaald
  • 102 van de gediplomeerden werk heeft gevonden
  • Twee derde van die groep na minimaal 6 maanden nog steeds werk heeft
  • Een aantal werkenden bij de werkgever de kans heeft gekregen een vervolgopleiding te volgen.

Kijk voor meer resultaten in de factsheet.


Succesfactoren van het WijkLeerbedrijf

Op ieder WijkLeerbedrijf zitten twee vaste coördinatoren die de deelnemers intensief begeleiden en minimaal op drie momenten van de dag zien. Dagafsluiting vindt plaats door middel van een intervisie moment. De begeleiding gaat verder dan de begeleiding bij opleiding en stage, er is oog voor de persoonlijke hobbels die deelnemers hebben en die het leren in de weg staan; problemen met huisvesting, financiën, kinderen, etc. Hierin wordt nauw samengewerkt met WSP en professionele hulpverleners. Werkgevers zijn nauw betrokken bij het opleidingstraject. Zonder samenwerkingsverband is er geen WijkLeerbedrijf.