Nieuwe zorg in de praktijk

De zorg verandert. De zorgvraag wordt complexer, de rol van technologie groeit en patiënten voeren steeds meer zelf de regie. Om ervoor te zorgen dat mensen nu en in de toekomst de best mogelijke zorg ontvangen, moeten we onze zorgprofessionals voorbereiden op die nieuwe zorg. Hiervoor is goede aansluiting nodig tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In de regio, omdat alle partijen daar goed kunnen inspelen op lokale zorgbehoeften. Dat gebeurt al volop. De Kopgroep van 100, een initiatief van Zorgpact, laat dat zien.

Nieuwe zorg in de praktijk

Werkgevers in de zorg, onderwijsinstellingen en overheden hebben er allemaal belang bij dat zorgprofessionals optimaal kunnen presteren in de zorg. Nu en later. Door samen te werken, kunnen ze de kwaliteit van zorgprofessionals en daarmee de kwaliteit van de zorg waarborgen. De Kopgroep van 100 ondersteunt die beweging. In deze groep zijn bestaande samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd tussen onderwijs, werkgevers en overheden.

Kenmerken Koplopers

De Kopgroep van 100 vormt een community en inspiratiebron. De leden wisselen kennis en ervaring uit én inspireren anderen om goede samenwerkingsverbanden op te zetten. Koplopers kenmerken zich door samenwerking met regionale partners uit de ‘gouden driehoek’. Minimaal één mbo-/hbo-instelling en één zorginstelling werken met elkaar samen. Ze hebben een visie op de manier waarop de regionale overheid hen daarbij kan helpen. Of ze hebben deze overheid al betrokken in hun aanpak om de aansluiting van onderwijs en (toekomstige) arbeidsmarkt te verbeteren. De aanpak heeft al geleid tot een concreet resultaat en is toepasbaar in andere regio’s. Tot slot komt de ambitie van de samenwerking overeen met die van het Zorgpact: betere kwaliteit van zorg voor iedereen door de kwaliteit van zorgprofessionals voor de toekomst te waarborgen.

Groepsfoto Zorgboulevard Roosendaal
Zorgboulevard Roosendaal

Enkele pakkende voorbeelden

Waar hebben we het over? Enkele pakkende voorbeelden van de eerste Koplopers.

  • De vergrijzing slaat keihard toe in Limburg. Over 15 jaar is bijna een derde van de Limburgers de 65 gepasseerd. Innovatie is nodig om goede zorg te bieden. Het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) onderzoekt en ontwikkelt innovatieve technologieën, zoals zorgrobotica en zorg op afstand. Zorgtechniek Limburg vertaalt dit naar opleidingen voor zorgprofessionals en technici. Zo worden studenten van de nieuwe opleiding Zorgtechnicus opgeleid om het zorgproces te ondersteunen met bijvoorbeeld tablets en robots. Evolva Werkplekleren 3.0 gebruikt de nieuwste leertechnologie voor kennisdeling en teamleren in een virtuele leeromgeving.
  • In Studie Route Net Gezondheid (STRONG) werken 26 onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen in de regio Haaglanden samen om jongeren te boeien voor de gezondheidssector. Studenten worden uitgedaagd een kijkje te nemen buiten het klaslokaal. Zo volgen mbo-studenten masterclasses in het ziekenhuis, waarin extra aandacht is voor ondernemerschap in de zorg.
  • Friesland College en ZuidOostZorg ontwikkelden de Praktijkroute in Friesland, waarin studenten vanaf de eerste dag van hun opleiding met professionals van ZuidOostZorg samenwerken. Theorie en leren van vaardigheden worden gekoppeld aan ervaringen in de zorginstelling. Goed voorbeeld doet goed volgen. Ook andere Friese zorgorganisaties hebben zich aangemeld, zoals zorggroep Alliade. Bestuursvoorzitter Erik Kuik: ‘De praktijkroute leidt tot beter voorbereide jonge medewerkers. Dat is goed voor onze cliënten en voor onze eigen medewerkers. Voor ons zijn studenten een spiegel. Ze zijn kritisch en brengen nieuwe ideeën mee, die een impuls geven aan onze zorg.’
  • Om voorbereid te zijn op de zorg van de toekomst brengt Zorgboulevard Roosendaal in Noord-Brabant alle facetten van de zorg onder één dak: opleidingen in zorg en welzijn, praktijkruimten van instellingen zoals dagopvang voor ouderen met niet-aangeboren hersenletsel en het Huis van Morgen met innovatieve producten van zorgondernemers. De Zorgboulevard is een proeftuin voor praktisch toepasbare zorginnovaties met een leer- en werkomgeving voor een toekomstgerichte zorgeconomie.
  • Het Centre of Expertise Healthy Ageing in Groningen is een samenwerkingsverband van ruim 150 bedrijven en mbo-, hbo- en wo-opleidingen. In de innovatiewerkplaatsen worden nieuwe producten en diensten in de zorg ontwikkeld. Zo is er een scholingsprogramma voor professionals om patiënten met psychische beperkingen te begeleiden naar zelfstandig wonen. Er is ook een app die een actieve leefstijl bevordert voor mensen met diabetes, compleet met toolkit voor professionals hoe de app moet worden gebruikt.
Leerlingen Zorgboulevard Roosendaal op de fiets