‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kopgroep
  • Regio Gelderland: vernieuwend vakonderwijs in de zorg

Regio Gelderland: vernieuwend vakonderwijs in de zorg

Gedeputeerde Michiel Scheffer bezocht op 22 februari woonzorgcentrum Tertzio in Elst. Hier verzorgt ROC Rijn IJssel de praktijkleerroute. In deze leerroute krijgen studenten zorg en welzijn vanaf de eerste dag les in de praktijk.

Regio Gelderland: vernieuwend vakonderwijs in de zorg

Met Koploper de Praktijkleerroute en het project Tech@doptie wil Rijn IJssel de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren. Er is een dringende behoefte aan goed opgeleide vakmensen in de zorg. Zij kunnen niet alleen goed met mensen omgaan, maar ook met de nieuwste technieken.

Praktijkleerroute

Koploper De Praktijkleerroute van Rijn IJssel Zorg & Welzijn startte in 2017. Docenten van Rijn IJssel verzorgen hun lessen op het leerbedrijf. Zo geven ze samen met de werkbegeleiders van het leerbedrijf vorm aan onderwijs in een contextrijke leeromgeving. Rijn IJssel werkt in deze praktijkleerroute met Attent (waar woonzorgcentrum Tertzio onder valt), Pleyade en Siza.

Tech@doptie

Binnen het project Tech@doptie leren studenten van zorg- en welzijnsopleidingen en medewerkers van zorginstellingen werken met de nieuwste technologische aanpassingen. Dit doen ze in zogenoemde field labs. Denk aan de stofzuigerrobot en een intelligent drinksysteem dat helpt om voldoende te drinken. ‘Omgaan met technologische apparaten is onderdeel van je vak, naast mensen wassen, aankleden en verpleegkundige handelingen verrichten,’ legt docent verpleegkunde Wim Schouten van Rijn IJssel uit.

Co-creatie & ontwikkeling ondernemend onderwijs

Naast Rijn IJssel is ook ROC Rivor van de partij tijdens het werkbezoek. ROC Rivor laat zien wat het project Co-creatie & ontwikkeling ondernemend onderwijs inhoudt. Hierin stimuleren ze ondernemerschap bij studenten.

Ieder Talent Benutten

Provincie Gelderland maakt werk van vakmanschap. Tot 2020 investeert de provincie €18 miljoen in projecten die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen.  Vooral in de techniek en de zorg is een groeiend tekort aan goed opgeleide vakmensen. Gedeputeerde Michiel Scheffer: ‘De gezondheidszorg verandert razendsnel door nieuwe technieken en de veranderende zorgvraag van patiënten. Door leerlingen vanaf de eerste dag in praktijksituaties les te geven en ze te leren om te gaan met de nieuwste technieken bereiden we ze voor op de gezondheidszorg van morgen.’ 

Over Zorg- en Welzijnspact Midden- en Zuid-Gelderland

Zorg- en Welzijnspact Midden- en Zuid-Gelderland kiest voor de wijk als ontwikkelplaats. Daar intensiveren ze de samenwerking en innoveren ons onderwijs. Actiegericht, lerend en werkend. Het regionale doel voor het Zorg- en Welzijnspact: 'Het volwaardig functioneren van mensen ondersteunen door samenhang in de samenwerking van zorg en welzijn, in werken en leren en door instituties heen'. Maar vooral: Houd het klein met veel interactie.

De samenwerkingspartners werken aan vier thema’s:
1. de vrijwilliger en de professional samen actief voor de wijkbewoner
2. de wijk is de leerwerk-omgeving voor flexibel onderwijs, door de hele keten van zorg en welzijn
3. vroegsignalering in de wijk
4. gebruik van technologie

Bron: https://www.gelderland.nl