‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kopgroep
  • Samen boodschappen doen is ook een onderdeel van de zorg

Samen boodschappen doen is ook een onderdeel van de zorg

"Door het vakjargon begreep ik niet alles van wat u zei. Maar ik vind net als u dat aandacht voor de cliënt erg belangrijk is in de zorg". Dat zei een cliënt van het WijkLeerbedrijf tegen Doekle Terpstra tijdens het werkbezoek van het Zorgpact aan het WijkLeerbedrijf.

Samen boodschappen doen is ook een onderdeel van de zorg

Dinsdag 14 juni bracht het Zorgpact samen met andere koplopers een bezoek aan Koploper WijkLeerbedrijf Den Haag in de Schilderswijk. Samen werd er gediscussieerd over het nut en de noodzaak van het opleiden van niveau 1 en 2 binnen Zorg & Welzijn.

Leerlingen, alumni en cliënten gaven een indrukwekkende inkijk in de behoeften van zowel cliënten, leerlingen en professionals op niveau 1 en 2. Calibris advies, initiatiefnemer van het WijkLeerbedrijf in de Schilderswijk gaf een beeld van de omvang van niveau 1 en 2 binnen Zorg & Welzijn, de ontwikkeling van deze niveaus binnen deze sectoren en de kans op werk voor de huidige leerlingen. Ook schetsten zij een aantal bedreigingen, waaronder de trend om hogere niveaus in te gaan zetten.

De werkzaamheden van niveau 1 en 2 worden als enorm waardevol ervaren door clienten, zoals de man die Doekle aansprak.Zorg draait niet alleen om wassen of eten, maar ook om andere dingen die een client verder helpen: een praatje, aanspraak, samen boodschappen doen. Dit contact is voor cliënten vaak heel belangrijk. 

Tot slot werden van 7 werkgevers binnen Zorg en Welzijn gepresenteerd hoe zij omgaan met niveau 1 en 2 binnen de organisatie. Een van de werkgevers was de Koploper; Wijzelf Zorgcoöperatie Zoetermeer. 

De discussie leverde veel vragen op: - Wordt de zorg echt complexer? - Hoe maken we de maatschappelijke baten van niveau 1 en 2 medewerkers inzichtelijk en hoe brengen we dit over de bühne? - Hoe breed kunnen we de dienstverlening in Zorg en Welzijn invullen? - Hoe kunnen publieke en private partijen elkaar versterken bij het invullen van Zorg en Welzijn? 

Een ding was zeker duidelijk: niveau 1 en 2 medewerkers zijn zeer waardevol binnen de Zorg en Welzijn!