‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kopgroep
  • Sparkcentres Thermion: samenwerken voor geïntegreerde zorg & welzijn

Sparkcentres Thermion: samenwerken voor geïntegreerde zorg & welzijn

Thermion is een gezondheidscentrum en leerwerkplek in één. Een plek waarvan er in de nabije toekomst meer van volgen in de regio Arnhem-Nijmegen, onder de noemer Sparkcentres. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals werken hier intensief samen in inter-professioneel onderwijs, zorgverlening en doorlopende onderzoekslijnen. De ambitie? Samenwerken voor een geïntegreerde zorg- & welzijnssector. Maandag 22 februari bracht Doekle Terpstra een werkbezoek aan Thermion.

Sparkcentres Thermion: samenwerken voor geïntegreerde zorg & welzijn

Midden in een nieuwbouwwijk in Lent nabij Nijmegen staat Thermion. Een oude fabriek en tegenwoordig thuishaven voor onder meer een dokterspraktijk, jeugdtandarts en verschillende therapeuten. Studenten uit allerlei medische en paramedische disciplines lopen er rond voor hun praktijkstage of onderzoek. De ideale plek om inter-professioneel leren en innoveren in de praktijk te brengen.

Drijfveren

Maar waarom streven naar een geïntegreerde vorm van zorg & welzijn? ‘Daarvoor hebben we verschillende drijfveren’, vertelt Ivo Hendriks, projectleider Sparkcentes. ‘We zien dat de zorgvraag van cliënten steeds complexer wordt. Iedereen wordt ouder, wordt vroeger ziek en blijft langer thuis wonen. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals en begrip van elkaars werkveld. Bovendien verklein je door deze manier van werken de afstand tussen het onderwijs en het werkveld. En dat levert iets op voor de studenten. Zij zien de kennis en praktijkervaring die ze hier opdoen echt als meerwaarde.’ Studente Voeding & Diëtetiek Michella van Asperen merkt op: ‘Goed aan deze plek vind ik dat je wordt gestimuleerd om uit je comfortzone te stappen. Bij ons op de opleiding wordt heel erg een ondernemende houding gestimuleerd en dat zie je hier terugkomen. We worden hier aangemoedigd om zelf actie te ondernemen. Om dingen aan te kaarten en kritisch te zijn.’

Dialoogsessies

Het inter-professioneel leren en innoveren komt op verschillende manieren aan bod.  Hendriks: ‘In principe doen de studenten hier een reguliere praktijkstage of onderzoeksopdracht met daarbij een deel inter-professioneel leren. Dat deel bestaat onder meer uit lessen over geïntegreerde zorg. Ook lopen studenten een dag mee met verschillende professies. In dialoogsessies met de professionals bespreken studenten vervolgens hun ervaringen. Spannend, maar ontzettend leerzaam. ‘Voor beide partijen’, zegt Hendriks.  ‘Zo leren de zittende professionals ook van wat studenten opmerken.’ 

Doorbreken

Toch moeten er nog de nodige hobbels worden genomen om deze manier van leren en innoveren te verankeren in het reguliere onderwijs. ‘De wil is er wel, maar operationeel is het nog heel lastig te organiseren’, zegt Wietske Kuijer, docent-onderzoeker van het Instituut voor Paramedische Studies en coördinator onderzoek Thermion. Kuijer: ‘Vooral de samenwerking tussen verschillende instituten loopt nog niet soepel. Als we bijvoorbeeld studenten Ergotherapie en Wijkverpleegkunde met elkaar willen laten samenwerken, kunnen ze niet tegelijkertijd beginnen. En ook als we hen willen toetsen is het lastig, omdat elke opleiding andere toets kaders biedt. Maar dat laat ons er niet van weerhouden op zoek te gaan naar oplossingen. Zo kunnen we het inter-professioneel leren en innoveren in de driehoek toch mogelijk maken.’ Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact: ‘Jullie kiezen inderdaad niet de weg van de minste weerstand, maar jullie geloven erin. En zien in dat je elkaar nodig hebt om innovatie te bereiken.’

Gerelateerd aan