‹ Terug naar alle regionale pacten

Van klein begin naar groot resultaat

Vanuit de Zeeuwse Huiskamer creëren we plekken waar bewoners samen met vrijwilligers en professionals nadenken over en werken aan langer zelfstandig thuis wonen. Onze ‘huiskamers’ zijn living labs waar iedereen van elkaar leert. Hier brengen bewoners en ervaringsdeskundigen (toekomstige) behoeften rondom wonen, zorg en welzijn in kaart. Bedrijven, overheden, welzijns-, zorg- en onderwijsinstellingen ontwikkelen in de Zeeuwse Huiskamer innovatieve oplossingen en samenwerkingsverbanden.

Van klein begin naar groot resultaat

Dat klinkt bijzonder, en dat is het ook. Samenwerking is cruciaal gebleken om de Zeeuwse Huiskamer te laten uitgroeien tot wat het nu is. In 2013 zijn we bewust heel klein gestart. We gingen in gesprek met potentiële partners en merkten dat we één gedeelde vraag konden stellen: Wat willen mensen die lang zelfstandig thuis willen blijven wonen eigenlijk? Niemand kon echt antwoord geven op deze vraag. Er was behoefte om te gaan luisteren en de antwoorden te vinden. Om vervolgens passende oplossingen te regelen in de vorm van diensten en producten. Niet alleen voor en met ouderen, maar ook samen met bijvoorbeeld hun kinderen of de buren.

Onze partners investeerden in tijd en middelen. Zo konden we snel de handen uit de mouwen steken, in plaats van alleen maar overleggen. Ik ben antropoloog en die kleinschalige aanpak past goed bij mij. De vraag en het verhaal van mensen zijn uitgangspunt in onze aanpak. Ervaringsleren en uitwisselen van kennis en kunde is erg belangrijk.

Het project bleek succesvol en de bal begon te rollen. Het onderwijs sloot aan. Zo haakte eerst de HZ university of Applied Sciences aan. Het is een gelijkwaardig partnerschap en de samenwerking heeft voor beide organisaties meerwaarde. De studenten en docenten helpen ons bij onderzoeksopgaven en het verzamelen en delen van de verhalen. Andere studenten ontwikkelen dan weer ideeën voor mogelijke oplossingen. Wij bieden de HZ de mogelijkheid voor het ontwikkelen van casuïstiek gericht onderwijs. Zo kunnen wij samen de toekomstige professionals een praktische leeromgeving bieden en enthousiasmeren voor bijvoorbeeld werken met ouderen in de wijk. Ik vind het prachtig om te zien dat sommige studenten die bij de start van een stage ongemotiveerd lijken, na afloop altijd heel enthousiast zijn geraakt.

Het vertrouwen in onze aanpak, waarin de cliëntbehoefte centraal staat, groeide. Inmiddels hebben we samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de HZ university of Applied Sciences en Scalda. Ook de provincie en steeds meer gemeentes zijn partner. Het helpt ons ook dat we lid zijn van de Kopgroep bij Zorgpact. Dat geeft ons project statuur, waardoor partijen ons sneller serieus nemen.

Het is belangrijk voor de Zeeuwse Huiskamer om onafhankelijk te blijven. Het belang van de inwoners van Zeeland, hun vragen en hun wensen staan centraal. Al onze projectonderdelen hebben eigen partners en wij leggen de verbinding tussen partijen en zetten het leerproces op. In die zin lijkt onze aanpak op die van het Zorgpact: wij geloven ook dat het duurzaam is om partijen met elkaar te verbinden, zodat zij bottom-up met elkaar aan de slag gaan. En wie weet, misschien zijn wij over een tijdje niet meer nodig in de regio.

We zijn ontzettend blij met het succes van de Zeeuwse Huiskamer, maar realiseren ons dat het niet vanzelf is gegaan. Het is heel hard werken en je moet constant je oren en ogen ophouden. Het project is alleen succesvol als iedereen toegewijd en optimistisch is en plezier heeft. Daar open je deuren mee!

Petra de Braal Projectmanager De Zeeuwse Huiskamer  

Gerelateerd aan