‹ Terug naar alle regionale pacten

Vijf nieuwe koplopers: vijf portretten

Het zijn de laatste toetreders van 2016: Zorgtrainingscentrum, Ontwikkeling leergang 2.0, NetwerkZON, Professioneel samenwerken in de wijk en All you can learn. Vijf nieuwe koplopers die zich bij de Kopgroep aansluiten. Wie zijn deze nieuwkomers en waarom zijn ze lid geworden? Een kort portret van elk initiatief.


Ria Blokzijl

Zorgtrainingscentrum

Een zorgethisch, zorgtechnisch en een wijkgericht lab. Dat zijn de drie pijlers waarop het Zorgtrainingscentrum uit Zwolle rust. Een samenwerkingsverband van regionale partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. In deze drie labs leren studenten, zorgprofessionals en docenten nieuwe kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn voor de zorg van de toekomst. Dat gebeurt vooral aan de hand van het ervaringsleren. Bijvoorbeeld in het zorgethisch lab waar studenten, zorgprofessionals en mantelzorgers leren hoe ze respectvolle zorg kunnen bieden. Projectleider Ria Blokzijl: ‘Zorgprofessionals nemen hier de rol aan van de patiënt, de studenten die van zorgprofessional. We nemen bewust de zorgprofessionals mee in dit proces, omdat zij de meeste ervaring hebben. Daardoor zijn ze gewend om bepaalde dingen op hun manier te doen en leren ze dat studenten ook zo aan. En dat is jammer, want studenten hebben vaak zo veel innovatieve ideeën. Door het ervaringsleren doorbreken we dit proces. We triggeren de zorgprofessionals anders te kijken en geven de ruimte aan studenten om hun innovatieve ideeën uit te proberen.’

En waarom aansluiten bij de Kopgroep? Blokzijl: ‘Wij denken dat wij met onze labs op een innovatieve manier bezig zijn. En deze innovatie en opgedane kennis willen we graag met andere koplopers delen. Net als dat wij graag leren van hen.’ Een mooie wisselwerking.

Patricia Schiphorst

Ontwikkeling leergang werkbegeleider 2.0

WerkPro ontwikkelt en ontplooit in Noord-Nederland activiteiten voor doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De begeleiding van deze doelgroepen is gericht op ontwikkeling en uitstroom naar werk. Als betaald werk (nog) niet aan de orde is, heeft WerkPro een breed aanbod van participatie en dagbesteding. De kernfunctie binnen WerkPro is de functie van werkbegeleider. Voor deze professionals heeft WerkPro een tweejarige leergang ontwikkeld, die modulair wordt opgebouwd. In een van deze modules staat de professionele ontwikkeling van de werkbegeleider op het gebied van begeleiding en coaching centraal. Deze module heeft Werkpro opgezet in samenwerking met het Friesland College. Hoofd P&O Patricia Schiphorst: ‘De huidige veranderingen in het domein van zorg- en welzijn leiden ook tot veranderingen in de manier waarop onze werkbegeleiders begeleiden en coachen. De eigen regie van de deelnemer is daarbij steeds het uitgangspunt, maar wat betekent dat voor de rol van de werkbegeleider? Welke acties kan de werkbeleider inzetten om de eigen regie van de deelnemer te stimuleren en (verder) te ontwikkelen? Om dat soort vragen draait het in deze module.’

Als lid van de Kopgroep wil Schiphorst het thema van ‘een leven lang leren’ onder de aandacht brengen. Schiphorst: ‘In mijn optiek is het van belang om te blijven investeren in training en opleiding. Zo houd je ontwikkelingen bij en blijf je overeind in een steeds veranderende omgeving. Als Kopgroep kun je dat uitdragen en zichtbaar maken. Daarbij willen wij een voorbeeld zijn voor anderen, maar ook door anderen geïnspireerd worden.’

Jelly Zuidersma

NetwerkZON

NetwerkZON is een netwerkorganisatie bestaande uit de zorg- en welzijnsopleidingen van vier roc’s, één hbo en meer dan 200 zorg- en welzijnsinstellingen in Groningen, Drenthe, Noord-Overijssel en Noord-Duitsland. Doel van het netwerk: het creëren van een gemeenschappelijke grensoverschrijdende visie op zorg, welzijn en onderwijs waarbij iedereen ‘dezelfde taal’ spreekt. Want dat leidt tot een verbeterde aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Deze nauwe samenwerking heeft al een aantal mooie resultaten opgeleverd. Voorbeelden zijn een stageroute voor het mbo en hbo, BPV-wijzers en een digitaal stagematchingprogramma. Producten waaraan een heel proces voorafgaat. Jelly Zuidersma: ‘Neem zo’n BPV-wijzer. Dat begint al met dat alle scholen het met elkaar eens moeten worden over wat ze onder begeleiden en beoordelen verstaan.’ Bijzonder aan NetwerkZON is dan ook de manier waarop er wordt samengewerkt. Dat gebeurt aan de hand van de wederkerigheidstheorie waarop Zuidersma is gepromoveerd. De kern van deze theorie is dat de samenwerking altijd ten goede moet komen aan de student, burger of cliënt.

Mooi aan het lidmaatschap van de Kopgroep vindt Zuidersma de zichtbaarheid die NetwekZON hiermee krijgt voor anderen. Zuidersma: ‘Wij vinden het heel normaal dat wij dit samenwerkingsverband zijn aangegaan, maar het is wel een proces geweest van 20 jaar. Dan is het weleens goed om te horen van anderen dat dit best bijzonder is. Aan de andere kant neemt die vanzelfsprekendheid ook een risico met zich mee. Want natuurlijk ontstaan er bij ons blinde vlekken. Daarom is het ook goed om te zien hoe vergelijkbare initiatieven werken.’ 

Monique Mensen

Professioneel samenwerken in de wijk

De zorg verandert. En dat betekent dat zorg- en welzijnsprofessionals steeds meer interprofessioneel met elkaar gaan samenwerken. Hoe kun je dat in goede banen leiden? Met medefinanciering van Regieorgaan SIA hebben twee lectoraten (Innoveren met Ouderen en Innovatie) en de zorg- en welzijnsopleidingen van Hogeschool Windesheim, samen met regionale zorg- en welzijnsinstanties en regionale en landelijke expertcentra een samenwerkingsthermometer ontwikkeld. Een digitale tool die professionals individueel kunnen invullen en waarvan de resultaten individueel en op teamniveau zichtbaar zijn. De uitkomsten vormen de basis voor een gesprek met de professionals over hoe de samenwerking in de wijk verbeterd kan worden. Studenten van de minor Zorginnovatie begeleiden dit proces. Monique Mensen van Hogeschool Windesheim: ‘De studenten fungeren als begeleider onder supervisie van een docent-onderzoeker. Zo doen de studenten ervaring op in het begeleiden van innovatieve processen. Belangrijk hierbij is dat ze de dialoog met en tussen de professionals stimuleren. Zo krijgt iedere betrokkene zicht op ervaren kansen, belemmeringen, waarden en normen. Deze dialoog vormt het uitgangspunt voor een actieplan. Tijdens de minor krijgen de studenten allerlei methodieken aangereikt die ze gelijk kunnen toepassen in de praktijk. Daarnaast gaan studenten op zoek naar bewijs en goede voorbeelden. Actuele kennis die zo ook de zorg- en welzijnsprofessionals bereikt.’

Kennis delen. Dat is ook een van de redenen waarom dit samenwerkingsverband een koploper wilde worden. Mensen: ‘We willen de ervaringen die we met dit project hebben opgedaan graag delen met anderen. Maar ook van anderen leren. Zo raakte ik laatst in gesprek met een koploper die een leerafdeling voor het hbo en mbo had opgezet binnen de ouderenzorg. Wij hebben ook leerafdelingen, maar niet binnen de ouderenzorg en ook niet in combinatie met het hbo en mbo. Ik ben dan ook gelijk met partners uit het werkveld bij die koploper gaan kijken.’     

Jan Wiggers

All you can learn

Een open leerplatform waarop iedereen zijn opleidingsmodule gratis kan aanbieden en iedereen deze gratis kan volgen. Van mantelzorger tot aan ambtenaar. Dat is in een notendop All you can learn. Een initiatief van werkgeversvereniging Zorg & Welzijn en een aantal ROC’s, hogescholen, zorginstellingen, een gemeente en commerciële partijen uit het oosten van het land. Jan Wiggers: ‘All you can learn maakt het mogelijk dat reeds ontwikkelde kennis gedeeld kan worden. Zo voorkom je dat bijvoorbeeld onderwijsinstellingen apart van elkaar onderwijsmodules gaan ontwikkelen die qua inhoud bijna gelijk zijn. In plaats daarvan kan een onderwijsinstelling nu gratis gebruikmaken van een module die op het platform staat en deze naar eigen inzicht aanpassen. Dat kost een stuk minder geld en levert evengoed maatwerk op. Bovendien biedt het platform de mogelijkheid voor zorg- en onderwijsinstellingen om met elkaar in contact te komen. Zo kunnen er weer nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, gericht op het ontwikkelen van nieuwe opleidingsmodules.’ De verwachting is dan ook dat de inhoud voor op het leerplatform vooral geleverd wordt vanuit het onderwijs en het werkveld. Wiggers: ‘De volgende stap is dat wij professionals uit het onderwijs en werkveld ook echt gaan omscholen tot instructional designers. Daarbij gaan zij zelf online materiaal ontwikkelen.’

Voor nu wil All you can learn zo veel mogelijk landelijke bekendheid genereren. Wiggers: ‘We willen dit initiatief op termijn landelijk uitrollen en dan is landelijke bekendheid belangrijk. Het lidmaatschap van de Kopgroep kan helpen om meer regionale en landelijke bekendheid en betrokkenheid te krijgen.’