‹ Terug naar alle regionale pacten

Wat levert het Koplopers op?

De Kopgroep telt inmiddels 33 leden. De community groeit gestaag. Maar betekent kwantiteit ook kwaliteit? Wat levert deel uitmaken van dit samen­werkings­initiatief de Koplopers op? We vragen het Ivo Hendriks, projectleider van Koploper Sparkcentres en Petra de Braal, projectleider van Koploper De Zeeuwse Huiskamer.

Wat levert het Koplopers op?

De Kopgroep is een community en inspiratiebron voor samenwerkende regionale onderwijsinstellingen, overheden en werkgevers in zorg en welzijn. De Koplopers in de groep wisselen kennis en ervaring uit hoe onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar kunnen aansluiten. En hoe je ervoor kunt zorgen dat zorgprofessionals en studenten beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om zorg te leveren waar de samenleving om vraagt.

Sparkcentres

Onder de noemer Sparkcentres verschijnen er in de regio Arnhem-Nijmegen steeds meer gezondheidscentra die ook dienstdoen als leerwerkplek. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals werken hier intensief samen in interprofessioneel onderwijs, zorgverlening en doorlopende onderzoekslijnen.

Het interieur van Thermion
Interieurgezondheidscentrum Thermion

Legimiteit

Ivo Hendriks, projectleider van Sparkcentres, stelt dat lid zijn van de Kopgroep gesprekken met regionale organisaties vergemakkelijkt. ‘Het laat zien dat de intensieve samenwerking die wij organiseren tussen zorgorganisaties en onderwijsinstellingen, ook landelijk wordt onderschreven.’

Die legitimiteit vindt ook Petra Braal, projectleider van de Zeeuwse Huiskamer, een meerwaarde van Koploper zijn. ‘Lid zijn van de Kopgroep geeft ons project statuur. Niet dat we daarop uit zijn, maar het helpt wel. Zeker omdat onze aanpak niet mainstream is. We zien ons lidmaatschap dan ook als een hulpmiddel, waardoor partijen ons sneller serieus nemen.’

De Zeeuwse Huiskamer

De Zeeuwse Huiskamer is een project en een fysieke plaats waar innovaties, experimenten en verschillende belangengroepen samenkomen. Op een plaats waar de zorg zich steeds meer gaat concentreren: de huiskamer. In deze Zeeuwse Huiskamers brengen bewoners en ervaringsdeskundigen (toekomstige) behoeften rondom wonen, zorg en welzijn in kaart. Bedrijven, overheden, welzijns-, zorg-, en kennisinstellingen ontwikkelen innovatieve oplossingen en samenwerkingsverbanden.

Accessoires van de Zeeuwse Huiskamer
De Zeeuwse huiskamer is blij met het lidmaatschap van de Kopgroep.

Agenderen

‘Fijn aan Koploper zijn is dat je dingen sneller kunt agenderen’, vervolgt De Braal haar verhaal. ‘Kijk naar het werkbezoek van aanjager Doekle Terpstra en het kernteam van Zorgpact aan de Zeeuwse Huiskamer. Dat zijn momenten waarop je dingen die regionaal spelen ook landelijk kunt agenderen en andersom. Bovendien sta je als Kopgroep sterker als je iets landelijk aan de kaak wilt stellen, omdat je samen bent.’

Inspireren en van elkaar leren

Zowel De Braal als Hendriks vinden het belangrijk om te leren van de leden van de Kopgroep. Hendriks: ‘Vooral de uitwisseling van ideeën en de discussies die worden gevoerd vanuit verschillende rollen vind ik waardevol.’

De Braal: ‘Voor mij gaat het met name om de kennismaking met inspirerende voorbeelden en om praktische problemen die je met elkaar kunt bespreken.’

Wat betreft het leeraspect ziet Hendriks een mogelijkheid in het monitoren van het samenwerkingsproces met de gouden driehoek van onderwijs, werkgevers en overheid. Hendriks: ‘Kijk naar wat de "showstoppers" en de succesfactoren zijn voor zo’n samenwerking. Het zou mooi zijn als de Kopgroep dit inventariseert en inbrengt. Dan kun je echt iets leren van elkaar.’

Gerelateerd aan