‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Kopgroep
  • Zorgpact helpt bij verduurzaming WijkLeerbedrijf

Zorgpact helpt bij verduurzaming WijkLeerbedrijf

WijkLeerbedrijf Den Haag biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een springplank naar betaald en zinvol werk. We bieden ze een opleiding aan en werkervaring. Tijdens de opleiding helpen deelnemers kwetsbare wijkbewoners, zoals ouderen, zieken en jonge gezinnen met allerlei klusjes in en om het huis. In ruil voor deze informele hulp doen de wijkbewoners iets terug. Ze helpen onze deelnemers bijvoorbeeld met de Nederlandse taal en met rekenen.

Zorgpact helpt bij verduurzaming WijkLeerbedrijf

Er zijn meer WijkLeerbedrijven vanuit Calibris Advies die zo werken, maar Den Haag heeft de beste resultaten. Negentig procent van onze deelnemers behaalt een diploma niveau 1. En tachtig procent vindt werk. Daar zijn we ontzettend trots op. 

Het unieke van het WijkLeerbedrijf Den Haag kenmerkt zich door nauwe samenwerking met de gemeente, het onderwijs en werkgevers. Tijdens het traject maken onze deelnemers namelijk ook kennis met de formele zorg. Werkgevers leren ze goed kennen, en dat betaalt zich vaak uit in werk.

Onze deelnemers worden intensief begeleid. Zij zien de coördinator van het WijkLeerbedrijf minstens drie keer per dag. We helpen de deelnemers niet alleen met de opleiding en het verlenen van informele zorg, maar we ondersteunen ook als er problemen zijn in de privésfeer. Daar staan ook plichten tegenover. Kom je bijvoorbeeld twee keer niet opdagen, dan moet je dat verantwoorden bij je klantmanager van het Werkgeversservicepunt. Maar ook als je je diploma eenmaal hebt behaald en je hebt werk, blijf je van harte welkom om langs te komen voor een kop koffie of advies.

Juni 2016 was een bijzondere maand. We kregen bezoek van Doekle Terpstra van het Zorgpact. Hij was nieuwsgierig naar onze werkwijze. Mensen met een diploma niveau 1 en 2 hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt, en Terpstra wilde weten hoe wij het voor elkaar krijgen om deze doelgroep aan een baan te helpen.

Tijdens de bijeenkomst kwamen ook deelnemers aan het woord, die vertelden wat voor impact het WijkLeerbedrijf had op hun leven en dat van hun kinderen. Dat maakte veel indruk. Ook bij de medewerker van het Werkgeversservicepunt die bij de bijeenkomst aanwezig was.

Zij wierp zich met een collega binnen de gemeente op als ambassadeur van het WijkLeerbedrijf. Dat hebben we gemerkt, want kort na de bijeenkomst heeft de gemeente ons laten weten weer voor drie jaar financieel te ondersteunen. We mogen door!

Anne Marie Bas Calibris Advies/WijkLeerbedrijf Den Haag