Wijkleerbedrijf Venray

In het Wijkleerbedrijf Venray werken professionals en studenten samen aan nieuwe ondersteuningsarrangementen voor ouderen en cliënten in de GGZ.


WijkLeerbedrijf Venray is in februari 2016 van start gegaan. Het project is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) burgers én nieuwe informele ondersteuningsarrangementen in de buurt. Bijzonder aan WijkLeerbedrijf Venray is de nauwe samenwerking met de GGZ. De informele zorg wordt niet alleen aan ouderen geboden, maar ook aan gehandicapten of mensen die psychische hulp vanuit een GGZ-instelling ontvangen. De GGZ-professional signaleert behoeften die niet regulier worden ondersteund, zoals wekelijkse boodschappen doen of schoonmaken. mbo-studenten van het ROC Gilde Opleidingen zetten zich in voor wijkbewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen. Het gaat dan om hulp en ondersteuning waarvoor geen indicatie vanuit de Wmo of zorgverzekering is. De opleiding is op maat gemaakt en het theoretische deel van de opleiding wordt zoveel mogelijk verbonden aan de praktijk.

Wijkleerbedrijf Venray is een samenwerking tussen onderwijsaanbieder, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente en versterkt de wijkkracht.

Resultaten

Wijkgerichte stages sluiten beter aan op de toekomstige beroepen in zorg en welzijn en passen zeer goed bij de veranderingen in de zorg en de transitie in het sociale domein. Het WijkLeerbedrijf Venray heeft de volgende resultaten behaald: ten eerste heeft het wijkleerbedrijf een ondersteunende rol bij het ontlasten van mantelzorgers. Daarnaast biedt het wijkleerbedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een springplank naar betaald en zinvol werk en mbo-studenten die dreigen uit te vallen een stageplaats bieden in een veilige en vertrouwde omgeving. Deelnemers met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen in het wijkleerbedrijf de kans om een dagritme op te doen en aan competenties en werknemersvaardigheden te werken. Ook verbeteren deelnemers van niet-Nederlandse afkomst hun vaardigheid in de Nederlandse taal, doordat ze veel in contact met de klanten komen. 

Onderwijsaanbod

Onderwijs wordt in de praktijk, in de wijk, verzorgd. Het betreft de opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Er is structureel één docent (vanuit het onderwijs) en twee coördinatoren (vanuit het werkveld) betrokken, waardoor de studenten in een veilige omgeving en op verantwoorde wijze hun competenties kunnen ontwikkelen en hun hele opleiding in de wijk kunnen volgen.

Door het grote netwerk worden er veel gastcolleges gegeven, waarbij studenten een breed beeld krijgen van zorg en welzijn.


Onderwijspartners
  • ROC Gilde Opleidingen
Zorgpartners
  • Proteion
  • Vincent van Gogh
  • MET GGZ
  • Synthese
Overheidpartners
  • Gemeente Venray
Overige partners
  • Calibris Advies