Zorgtrainingscentrum

In het Zorgtrainingscentrum Zwolle werken onderwijs, zorg, bedrijfsleven en overheid samen om studenten, zorgprofessionals en docenten bekwaam te maken en houden voor de zorg van de toekomst.


De zorg verandert van zorgen voor naar zorgen dat. Dit vraagt nieuwe kennis, vaardigheden en competenties van onze zorgprofessionals. Nodig zijn zorgprofessionals die weten welke zorgvragen er leven en welke mogelijkheden er zijn. Invoelende medewerkers die samen met de cliënt oplossingen zoeken. Bijvoorbeeld in het netwerk van de cliënt of door het inzetten van technische hulpmiddelen. Professionals die de cliënt centraal stellen, die zijn autonomie en mogelijkheden als uitgangspunt nemen en niet de ziekte.

Het leren gebeurt in drie samenhangende labs. Een wijkzorglab, een zorgethisch lab en een zorgtechnisch lab. Studenten, zorgprofessionals en docenten leren er continu, met elkaar, in en aan de praktijk, samen met de cliënt en zijn mantelzorgers.

Resultaten

Wijkzorglab
Het wijkzorglab startte met een pilot in april 2016 met vijf studenten, drie docenten en vijf werkbegeleiders. In september startte een tweede pilot met studenten van drie Zwolse onderwijsorganisaties: twaalf mbo-studenten Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG), vier hbo-studenten Verpleegkunde, zes docenten en vijftien werkbegeleiders. De ontwikkeling van het onderwijsaanbod is structureler ingebed in het lab. Bedoeling is dat de groep groeit naar 25 studenten.

Zorgethisch lab
Voorjaar 2016 vond een pilot plaats om ervaring op te doen met inleefsessies. In totaal hebben acht inleefsessies (en terugkomsessies) plaatsgevonden. Hieraan namen 54 studenten en 72 docenten, zorgprofessionals en andere - bij zorg of onderwijs betrokkenen - mee.

Zorgtechnisch lab
Het zorgtechnisch lab heeft vanaf voorjaar 2016 de andere labs ondersteund. Er zijn onderwijsmaterialen rond het keuzedeel ‘Zorg en technologie toepassen’ ontwikkeld. Daarnaast maakte het lab keuzes in de zorgtechnologische toepassingen die een plek krijgen in het lab. Vanaf november 2016 gaan studenten ermee aan de slag.

 

Onderwijsaanbod

Wijkzorg lab
Studenten (mbo/hbo), wijkzorgprofessionals en docenten leren - vooralsnog in de Zwolse wijk Kamperpoort - hoe ze de (in)formele netwerken (gemeente, familie, vrienden, buren) rond een cliënt kunnen activeren en organiseren. Bijzonder aan deze aanpak is dat de studenten en professionals dagelijks te maken krijgen met uiteenlopende belanghebbenden (sociale wijkteams, huisartsen, mantelzorgers, thuiszorgprofessionals en woningcorporaties). Daardoor kunnen ze experimenteren met verschillende (nieuwe) rollen.

Zorgethisch lab
Studenten, zorgprofessionals en mantelzorgers leren in het zorgethisch lab hoe ze respectvolle zorg kunnen bieden. Tijdens een inleefsessie leren zij de cliënt op een waardige manier te benaderen en rekening te houden met zijn wensen en mogelijkheden. Dankzij de inleefsessie leren studenten wat een goede basishouding in de zorg inhoudt, zorgverleners ervaren hoe het is om verzorgd te worden.

Zorgtechnisch lab
Welke zorgtechnologische oplossingen verhogen de levenskwaliteit en met welke houden cliënten de regie over hun leven en kunnen ze thuis blijven wonen? Hoe kan zorgtechnologie het werk van verzorgenden en verplegenden gemakkelijker maken en hoe kan het mensen in de wijk verbinden? En: hoe houden we de kosten beheersbaar? Het zorgtechnisch lab zoekt oplossingen voor al deze actuele vragen. Ook sluit het lab aan bij fieldlabs: zorginnovaties die andere partijen ontwikkelen.