Over Zorgpact

Van 2015 tot 2019 sloegen overal in het land zorg en welzijn, onderwijs en overheid de handen ineen om te werken aan de zorg van de toekomst. Dat resulteerde in 17 Regionale Zorgpacten. Het Zorgpact gaf deze innovatieve samenwerkingen een duwtje in de rug.

Waarom het Zorgpact?

Technologische innovaties, meer regionale verantwoordelijkheid, vergrijzing en vele andere ontwikkelingen vragen om een nieuwe aanpak van de zorg. Om professionals met andere taken en competenties. Om een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen. Daarvoor is duurzame samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden nodig.

Het Zorgpact heeft als doel de samenwerking tussen deze partijen van onderaf te ondersteunen en versterken. Het Zorgpact stimuleert de gezamenlijke aanpak via regionale zorgpacten, deelt voorbeelden van succesvolle samenwerkingsprojecten, neemt belemmeringen voor innovatie weg en maakt de regionale ontwikkeling zichtbaar. De regio is aan zet, het Zorgpact faciliteert. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren, relevante thema’s uit te diepen of regio's met elkaar in contact te brengen.

Zo helpen we de regionale samenwerking tussen zorg en welzijn, overheid en onderwijs te verbeteren en dragen we een steentje bij aan een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Zodat professionals goed toegerust zijn en iedereen in ons land de best mogelijke zorg kan krijgen.

Feiten en cijfers

Hoeveel mensen werken er in de sector zorg en welzijn? Hoe worden zij geschoold? Hoe verandert de zorgvraag? De antwoorden op deze en andere vragen vind je hier.

Wat doet het Zorgpact?

Regionale zorgpacten

Regionale zorgpacten zijn actieagenda's die zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en lokale overheden gezamenlijk hebben opgesteld en uitvoeren. Deze agenda's bevatten concrete acties om onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn beter op elkaar te laten aansluiten. Het Zorgpact faciliteert en stimuleert de regionale samenwerkingen bij het opstellen en uitvoeren van deze agenda's, bijvoorbeeld met de Volgspotmethodiek. Op dit moment zijn er 16 regio’s met een regionaal zorgpact.

Kopgroep

De Kopgroep is een community van koplopers: innovatieve samenwerkingsprojecten waarin zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en/of overheden concrete resultaten hebben geboekt. Het Zorgpact geeft deze projecten een podium om andere samenwerkingen te inspireren en creëert een lerende gemeenschap door bijeenkomsten voor de Kopgroep te organiseren, kennis te delen en maatwerkondersteuning bij verduurzaming van de projecten te bieden. Op dit moment zijn er 65 koplopers.

Ruimte in de regels

Bij het werken aan vernieuwing stuiten regionale samenwerkingen soms op vraagstukken of belemmeringen. Het Zorgpact denkt met regio's mee over oplossingen hiervoor, door de ruimte in wet- en regelgeving te zoeken. Soms houdt dit verheldering van regelgeving in, een andere keer creëren we nieuwe oplossingen. Op dit moment zijn er al ruim 40 belemmeringen in kaart gebracht en opgelost.

Thema's

Vanuit de regionale samenwerkingen worden geregeld onderwerpen aangekaart bij het Zorgpact. Onderwerpen die een belangrijke uitdaging zijn in een specifieke regio, waar successen op worden geboekt of waarop juist nog vragen te beantwoorden zijn. Als Zorgpact zien wij over alle regio's heen sommige van deze onderwerpen vaker terugkomen. Wij bundelen deze onderwerpen in thema's en kijken hoe wij de regio's op deze thema's een steuntje in de rug kunnen geven.

De vier regio-overstijgende thema's zijn:

  • Leren in de praktijk
  • Hbo-isering in zorg en welzijn? Het juiste personeel op de juiste plek
  • Zorg en technologie
  • Permanent leren

Bekijk de uitgebreide beschrijving van de thema's.

Op zoek naar inspiratie in bestaande samenwerkingen op één van de thema's? Bekijk de portretten rechtsboven op deze pagina (meer informatie)