Privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld worden alleen voor het doel gebruikt waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet Aanpak verspilling in de zorg aan de privacywetgeving.

Hoe gaat Aanpak verspilling in de zorg om met uw persoonsgegevens?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw gegevens invult in het contactformulier, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Het College Bescherming Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op overheid.nl.

Statistieken en cookies

Aanpak verspilling in de zorg maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers van onze site de site gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Cookies bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Aanpak verspilling in de zorg kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen.

Webstatistieken

Aanpak verspilling in de zorg meet het websitebezoek met het open source webstatistiekenpakket Piwik. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina's bezocht zijn;
  • foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Cookies

In onderstaande tabel zijn alle cookies weergegeven die tijdens een bezoek aan verspillingindezorg.nl geplaatst kunnen worden. In de eerste kolom staat de naam van het cookie, in de tweede kolom is weergegeven hoe lang het cookie bewaard wordt en in de laatste kolom wordt uitleg gegeven over de informatie die met de cookies gemeten wordt.

Informatie over cookies
Naam Geldigheid Doel
_pk_id 2 jaar

De cookies worden geplaatst door het webanalysepakket Piwik. Hiermee kan worden bepaald:

  • of de bezoeker nieuw is of al eerder de website heeft bezocht,
  • welke pagina's er tijdens een bezoek zijn geraadpleegd,
  • vanaf welke pagina de website bezocht is en
  • of er toestemming is om te meten.
_pk_ses 30 minuten
Piwik 1 jaar
Piwik_opt 1 jaar
FGTServer 1 uur De website plaatst een functioneel loadbalancing cookie (FGTServer). Het cookie heeft een beperkte levensduur en zorgt ervoor dat bezoekers tijdens een bezoek naar dezelfde (web)server worden geleid.