‹ Terug naar alle regionale pacten

Betere samenwerking door start Zorgpact Rotterdam

Op 26 januari 2017 is het zeventiende regionale Zorgpact van start gegaan: Zorgpact Rotterdam. Het zorgpact is een samenwerkingsverband van zorg- en onderwijsinstellingen en gemeente Rotterdam. Het doel is om de aansluiting tussen zorgonderwijs en het (zorg)werkveld in de regio te faciliteren en te optimaliseren.

Betere samenwerking door start Zorgpact Rotterdam

Een echt "doe-pact" 

Bij Zorgpact Rotterdam zijn betrokken: maar liefst 24 zorginstellingen bij het samenwerkingsverband deRotterdamseZorg en vier onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs: het Albeda College, Zadkine, Hogeschool Rotterdam en het Hoornbeeck College en de gemeente Rotterdam.

Kenmerkend voor dit regionale Zorgpact is dat het een echt “doe-pact” is, gericht op het oplossen van concrete en vaak acute knelpunten in het Rotterdamse. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat niet alleen de vertegenwoordigers van de 3 O’s ( Onderwijs, Overheid en zorgOndernemers)  maar ook de 24 zorginstellingen zelf hun handtekening onder het pact hebben gezet. Ook bijzonder: de gemeente heeft de rol van trekker op zich genomen.

Ondertekening 

In aanwezigheid van Doekle Terpstra (aanjager van het landelijk Zorgpact) presenteerden de bestuurders van de aangesloten zorg- en onderwijsinstellingen en wethouder Hugo de Jonge van gemeente Rotterdam hun ambities op zeven regionale thema’s die bijdragen aan de afstemming van het onderwijs op de veranderingen in het zorgwerkveld. De thema’s zijn: 1. leren op de werkplek 2. een leven lang leren 3. regionale strategische personeelsplanning 4. opwaartse druk in opleiding Rotterdam als mbo-stad (‘hbo-isering’) 5. Rotterdams accent: mbo-2 6. zorg en technologie 7. vakmanschap: generiek-specifiek Voor elk thema wordt een projectleider vanuit een zorgorganisatie én een projectleider vanuit een onderwijsorganisatie ingezet. Dit duo krijgt daarbij versterking van een ambassadeur, die op het bestuurlijke niveau voor commitment gaat zorgen. 

Leren op de werkplek 

De ondertekening vond plaats bij woonzorglocatie Laurens De Hofstee. Het Albeda College en zorgorganisatie Laurens werken samen bij pilot ‘Praktijkgestuurd Leren’ voor de opleiding tot mbo-Verpleegkundige. Dit is een nieuwe benadering van leren en lesgeven op de werkplek. De methode speelt in op de snel veranderende praktijk waarin de eigen regie van de klant en een andere manier van zorg verlenen centraal staan. De studenten krijgen geen regulier lesprogramma op school, maar werken wekelijks tweeënhalve dag bij de zorglocatie en krijgen daar twee dagen per week les van docenten van het Albeda College.

Hugo de Jonge, wethouder (jeugd, onderwijs en zorg) gemeente Rotterdam: 'We staan ook in Rotterdam de komende tijd voor een groeiende opgave om de zorg te kunnen leveren die gevraagd wordt. Voldoende en gekwalificeerd personeel is een absolute voorwaarde om aan die vraag te kunnen voldoen. Het zorgpact gaat daarin een belangrijke rol spelen.'

Doekle Terpstra: ‘Het valt me op hoeveel intrinsieke motivatie hier in Rotterdam aanwezig is om gezamenlijke problemen aan te pakken. Ik ben enthousiast over de Rotterdamse mentaliteit, bijvoorbeeld om op bestuurlijk niveau “lastig voor elkaar te zijn” wanneer problemen niet op korte termijn al worden opgelost. In Rotterdam weet men zich daarbij een echte mbo-stad; vandaar dat het vraagstuk hoe de nivo 2 - opgeleiden hun nuttige bijdrage aan de zorg  kunnen leveren hier zeer kansrijk is.’  

Meer informatie 

https://zorgpact.nl/regionale-pacten/zorgpact-rotterdam http://zorgpactrotterdam.nl/

Gerelateerd aan