‹ Terug naar alle regionale pacten

Geef verpleegkundigen en verzorgenden een stem in het Zorgpact

Woensdag 9 november bezocht ik de conferentie ‘Vandaag zorgen voor morgen’, van de beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN). De conferentie markeerde het slot van 4 regionale bijeenkomsten om het 10-jarig jubileum te vieren. Belangrijke thema’s die op de V&VN-agenda staan zijn: de zorg van de toekomst, verpleegkundig leiderschap, het kwaliteitsregister, een leven lang leren, zorg en samenwerking.

Geef verpleegkundigen en verzorgenden een stem in het Zorgpact

Over deze en andere vraagstukken die aan de orde kwamen heb ik mooie inspirerende verhalen gehoord. Die dag ging ook het prachtige filmpje #hartvoordezorg in première, waarin je kunt zien hoe verpleegkundigen en verzorgenden elke dag weer het verschil maken.

Dingen die de moeite waard zijn om te delen 

Als adjunct-directeur branche Gezondheidszorg van het Albeda College in Rotterdam heb ik regelmatig contact met de beroepsgroep. Zo hebben we een aantal projecten opgezet, waarin studenten en professionals ideeën voor de toekomst ontwikkelen. Daar komen interessante concepten uit voort. Dingen die de moeite waard zijn om te delen. Toen ik van de V&VN-conferentie naar huis reed, bedacht ik mij dat het goed zou zijn om de beroepsgroep een stem te geven in het Zorgpact. De ideeën en oplossingen van verpleegkundigen en verzorgenden vullen die van bestuurders, hr-professionals, opleidingsadviseurs en andere betrokkenen bij het Zorgpact aan!

Hoe pakken we dat aan? 

Sommige zorgorganisaties hebben een Verpleegkundigen en/of Verzorgenden Adviesraad (VAR-raad), waarin de zeggenschap over beleid is georganiseerd. De VAR adviseert de directie of raad van bestuur vanuit de beroepsinhoud over het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Denk hierbij aan het kwaliteitsprogramma Waardigheid en Trots en Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling. Dit zijn belangrijke onderwerpen waar de beroepsgroep in meebeslist. Ook in onze regio zijn deze VAR’s actief.

De zorg voor de toekomst 

De stem van verpleegkundigen en verzorgenden mag niet ontbreken bij het verder nadenken over de zorg voor de toekomst. Het rapport van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen  ‘Anders kijken, Anders leren Anders doen’ biedt essentiële aanknopingspunten om vorm te geven aan de zorgprofessional van de toekomst, samen met de beroepsgroep V&V, onderwijs, werkveld en overheid. 

De vertegenwoordigers van de VAR’s in de Rotterdamse regio worden benaderd  of ze mee willen doen met het Rotterdamse Zorgpact dat 26 januari 2017 van start gaat. Op deze manier halen we samen met alle betrokkenen nóg meer uit het Zorgpact. 

Aly Dassen, Adjunct-directeur branche Gezondheidszorg Albeda College 

Gerelateerd aan