‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Regionale pacten
  • In dialoog over Denken en Doen vanuit de mens tijdens bijeenkomst Zin in Zorg in Zeeland

In dialoog over Denken en Doen vanuit de mens tijdens bijeenkomst Zin in Zorg in Zeeland

Via Zorg organiseerde samen met Zorg Verandert op 28 september jongstleden een bijeenkomst om samen in gesprek gaan over de best passende zorg en welke creatieve en innovatieve ideeën passende oplossingen opleveren.

In dialoog over Denken en Doen vanuit de mens tijdens bijeenkomst Zin in Zorg in Zeeland

Deze bijeenkomst is één van de acties voortvloeiend uit het thema specifiek/generiek opleiden van het Zorgpact Zeeland.

Naast een aantal ervaringsdeskundigen, zorggebruikers en zorgprofessionals was een grote groep studenten aanwezig van Scalda: 22 VIG studenten die het keuzedeel Z&T volgen en 12 studenten van de nieuwe Zeeuwse Praktijkroute.

3D technologie

Allereerst  presenteert ervaringsdeskundige Angela Maas verschillende toepassingen van 3D technologie in de zorg. Uit de vele voorbeelden die ze laat zien lijkt dit heel erg kansrijk om de zorg te verbeteren. Maar waarom kunnen we wel al hele bruggen uitprinten en gebruiken we deze technologie nog zo weinig voor bijvoorbeeld het uitprinten van rolstoelonderdelen? Het blijkt dat bureaucratische belemmeringen zoals langlopende contracten met leveranciers en toeleveranciers en restricties door patenten niet bevorderlijk zijn voor een overstap naar nieuwe, betere en goedkopere technologieën!

Zin in Zorg

Daarna faciliteren begeleiders van Zorg Verandert een dialoog over wat Zin in Zorg vanuit ieders perspectief betekent, welke dromen de deelnemers hebben en welke stappen je zelf kan zetten om deze dromen dichterbij te brengen. Voor de studenten van Scalda is het spannend èn inspirerend om zo over hun eigen toekomstige werkpraktijk na te denken en ideeën in te brengen! De dialoog lees je terug in het verslag Zin in Zorg, gemaakt door de studenten van Scalda. Voor de presentatie van Angela Maas zie de website van ViaZorg.

Gerelateerd aan