‹ Terug naar alle regionale pacten

Regio Midden- en Zuid-Gelderland sluit Zorg- en Welzijnspact

Maandag 9 mei tekenden Rijn IJssel, gemeente Arnhem en Nijmegen, werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW) en zorgorganisatie de Waalboog daartoe het Zorg- en Welzijnspact Midden- en Zuid-Gelderland.

Regio Midden- en Zuid-Gelderland sluit Zorg- en Welzijnspact

De zorg dichter naar de burger brengen en in de wijk organiseren. Dat is het doel van de samenwerking van gemeentes, onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen in regio Midden- en Zuid-Gelderland.

Het ondertekende pact is een vervolg op de aftrap van het landelijke Zorgpact dat Doekle Terpstra vorig jaar gaf: de toekomst van de zorg verandert van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, waarbij de zorgvrager de regie heeft. Dat betekent dat wijkbewoners, gemeentes, werkgevers en de opleiders van de ‘nieuwe’ professional meer dan ooit over hun eigen grenzen heen moeten kijken en intensiever moeten samenwerken: co-creëren. “We gaan samen op reis om de ambitie van een gezamenlijk platform waarin betrokken partijen samen leren, waar te maken”, aldus bestuurder Kitty Oirbons van Rijn IJssel.

Rijn IJssel ontving maandag circa tachtig gasten uit het onderwijs, gemeente en zorginstellingen die de vier thema’s uit het zorgpact verder uitwerkten: vroegsignalering in de wijk, flexibel onderwijs in de wijk, de rol van professionals en vrijwilligers bij de wijkbewoner en gebruik van technologie. Deze drie partijen hebben al diverse samenwerkingsverbanden opgezet, zoals de Sparkcenters in zorgcentra waarbij studenten en docenten innovatief leren, onderzoeken en ontwikkelen.

“Belangrijk is de kwaliteit van de onderlinge relaties van de deskundigen in verschillende organisaties. Dat bepaalt het succes!” aldus gastspreker Corry Ehlen die wetenschappelijk onderzoek verrichtte naar de succesfactoren van innovaties in relatie tot samenwerking van onderwijs, ondernemers en overheid.