‹ Terug naar alle regionale pacten

Start Zorg- en Welzijnspact Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord

Op 10 november 2016 is het Zorgpact voor de regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord van start gegaan. Met dit Zorgpact wordt extra ingezet op de samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden. Het doel: een betere aansluiting te realiseren tussen onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn in de regio. Er is hiervoor een regionale actieagenda opgesteld die moeten leiden tot meer zorg op maat en adequaat en toekomstbestendig opgeleid personeel.

Start Zorg- en Welzijnspact Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord

Regionaal Zorgpact 

In de regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord zijn bijna 75.000 personen werkzaam in de zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang. Het Zorgpact Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord dient als paraplu om samenwerking in de regio te stimuleren en alles wat in de regio gebeurt bij elkaar te brengen en aan elkaar te verbinden. Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt is hierbij de facilitator, de aanjager en het platform van en voor het Zorgpact Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord.

Het regionale Zorgpact bestaat uit drie lijnen:

  1. Stimuleren van regionale initiatieven;
  2. Ontsluiten van relevante regionale arbeidsmarktinformatie;
  3. Aanpakken van knelpunten en uitdagingen.

Michel Winnubst, projectleider van het regionale Zorgpact: “Samenwerking is  geen doel op zichzelf. De samenwerking is gericht op het oppakken van regionale arbeidsmarktontwikkelingen en -knelpunten en het creëren van een gezonde regionale arbeidsmarkt. Het gaat hier om thema’s als in- en doorstroom op de arbeidsmarkt, maar ook om het creëren en behouden van werknemers met de juiste en toekomstbestendige expertise.”

Coralie Elmont, Directeur ZorgZijn Werkt, over het Zorgpact: “We zijn afgestapt van een papieren te ondertekenen pact omdat we vooral geloven in samen doen en aan elkaar laten zien wat we doen. Er gebeurt al heel veel in onze regio als het gaat om innovatieve samenwerking tussen het werkveld, onderwijs en de lokale overheid. Meer dan we vaak van elkaar weten. Om juist van elkaar te kunnen leren en elkaar te inspireren bieden wij deze initiatieven een podium via het regionale zorgpact. Dit bestaat uit al succesvol gebleken projecten, maar juist ook uit experimentele start-ups.”

Over het landelijke Zorgpact 

Alle veranderingen in zorg en welzijn vragen om andere, nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg en welzijn werken. En dus ook om goed zorgonderwijs. Om zo te komen tot betere zorg voor iedereen door goede opgeleide, kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Hiervoor is samenwerking tussen zorgopleidingen, zorgaanbieders en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. Het Zorgpact jaagt de samenwerking tussen deze partijen aan. Het Zorgpact is een initiatief van het Kabinet.

Meer weten? 

Voor vragen over het regionale Zorgpact kunt u contact opnemen met Michel Winnubst van ZorgZijn Werkt (m.winnubst@zorgzijnwerkt.nl).