‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Regionale pacten
  • Werkgevers en overheid bekrachtigen samenwerking met Zorgpact Eindhoven - De Kempen

Werkgevers en overheid bekrachtigen samenwerking met Zorgpact Eindhoven - De Kempen

Het verlenen van zorg en welzijn is mensenwerk. Zonder voldoende gekwalificeerde medewerkers loopt de zorg en dienstverlening gevaar. Daarom is een goed functionerende regionale arbeidsmarkt voor de sector zorg en welzijn van het allergrootste belang. In de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant werken de werkgevers in de zorg- en welzijnssector, de gemeenten en het onderwijs daarom nauw met elkaar samen. Dat bevordert de kwaliteit van de zorg en het welzijn van bewoners en geeft studenten een beter arbeidsmarktperspectief. Woensdag 9 maart ondertekenden zij een samenwerkingsovereenkomst onder het motto: ‘alleen samen creëren we vernieuwing in zorg en welzijn’.

Werkgevers en overheid bekrachtigen samenwerking met Zorgpact Eindhoven - De Kempen

In aanwezigheid van Doekle Terpstra, aanjager van het landelijk Zorgpact, werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door:

  • namens werkgevers in de sector Zorg en Welzijn in de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant: de heer Jules Keyzer, voorzitter raad van bestuur Diagnostiek voor U. 
  • namens alle regiogemeenten: de heer Staf Depla, wethouder Werk, Economie en Be-roepsonderwijs gemeente Eindhoven en mevrouw Joan Veldhuizen, wethouder Werk en inkomen, Jeugd, Welzijn gemeente Bladel.
  • namens de onderwijsinstellingen: mevrouw Thecla van Hoogstraten, directeur Welzijn Summa en mevrouw Karen Cox, directeur Mens en Gezondheid Fontys Hogescholen.
  • Transvorm, de heer Piet Verrijt, directeur/bestuurder.

Beter en voldoende personeel

Door aan te sluiten bij de landelijke ontwikkeling van het Zorgpact ontstaan kortere lijnen met onder meer de ministeries. Bovendien delen de verschillende zorgpacten in het land onderling hun kennis en ervaringen. Specifiek voor de werkgevers levert deelname aan het Zorgpact beter en voldoende personeel op en draagt het bij aan maatschappelijk onderne-men. De gemeenten bevorderen met hun deelname het welzijn van de inwoners van hun gemeente en creëren werk voor mensen die moeilijk aan het werk komen. De onderwijsin-stellingen krijgen via het Zorgpact voldoende leer- en werkplekken en stageplaatsen in de regio. Het beter arbeidsmarktgericht opleiden is voor hen ook een reden om deel te nemen. De heer Staf Depla over het Zorgpact: ‘We moeten over 1 of 2 jaar kunnen zeggen dat mensen goed zijn opgeleid en daadwerkelijk een baan in de zorg hebben gekregen. Daarbij helpen impulsen als een leven lang leren, concepten waaruit echte banen voortkomen zo-als in de persoonlijke dienstverlening. Maar ook robotisering kan juist meer banen opleveren en zorg die verdwenen is weer terughalen.’