Zorgpact Flevoland van start

Flevoland heeft een zorgpact. Werkgevers in zorg en welzijn, onderwijs en overheden in de regio gaan samenwerken om de aansluiting tussen opleiden en arbeidsmarkt te versterken. Zo kan de zorg, nu en in de toekomst, beter worden afgestemd op de vraag. De onderlinge afspraken staan in het regionale Zorgpact Flevoland. De partners verbinden zich aan de ambities en initiatieven die deel uitmaken van het zorgpact. De officiële lancering van het zorgpact is tijdens de regionale themadag over gemeenschappelijke taal in maart 2017.

Zorgpact Flevoland van start

Samen op stap naar een toekomstbestendige zorg en welzijn in Flevoland 

De maatschappij verandert en de zorg verandert mee. De veranderingen in de zorg stellen onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en overheden voor flinke uitdagingen. Om de nieuwe zorg te laten werken voor iedereen zijn professionals nodig die van alle veranderingen en vernieuwingen kansen maken. Hiervoor is samenwerking op regionaal niveau cruciaal. Op initiatief van Zowelwerk en Windesheim Flevoland is in Flevoland een beweging op gang gekomen om de samenwerking rond het opleiden van goed gekwalificeerd en voldoende personeel af te stemmen en te versterken. Zorg- en welzijnsaanbieders, mbo- en hbo-instellingen in de regio en lokale overheden gaan samen werken aan nieuwe zorg waarin - geholpen door nieuwe technologie - professionals voor en met mensen werken.

Welke initiatieven zijn er al in Flevoland?

In de regio zijn al diverse initiatieven opgepakt voor de optimalisering van de aansluiting tussen werkveld en onderwijs. Zo zetten aanbieders van zorgtechnologie, aanbieders zorg en welzijn en onderwijs leeromgevingen op waar buurtbewoners terecht kunnen met gezondheidsvragen, studenten worden getraind en zorgmedewerkers voortdurend kunnen leren. Onderwijs en werkveld  werken aan een ‘gemeenschappelijke taal’ bij het aanleren, toetsen en bespreken van (nieuwe) vaardigheden voor zorgprofessionals. Windesheim Flevoland start in september 2017 met een deeltijd opleiding Social Work, voor professionals in de zorg die zich willen doorontwikkelen. Zorg- en welzijnsinstellingen zijn bezig een regionaal netwerk op te zetten dat medewerkers gaat begeleiden van werk naar werk. En Zowelwerk inventariseert bij de gemeenten wat zij nodig hebben om een arbeidsmarkt te creëren waar iedereen doet wat hij kan.

Meedoen? 

Organisaties die samenwerken aan een betere afstemming en aansluiting bij het opleiden van zorgprofessionals, kunnen zich aansluiten bij het Zorgpact Flevoland. Nieuwe en bestaande initiatieven zijn welkom.

Zowelwerk ondersteunt de acties, verzamelt relevante informatie, inventariseert knelpunten, verbindt partners in de regio en deelt landelijke en regionale best practices. Voor meer informatie over het Zorgpact Flevoland, neem contact op met Mildred Antonius, m.antonius@cmo-flevoland.nl, 0320 - 24 42 59.