Zorgpact, wat is dat?

‘Zorgpact, wat is dat?’, luidde de vraag enige tijd geleden toen een vriendin mij bevroeg naar mijn werkzaamheden bij ZorgpleinNoord. ‘Zorgpact, dat is een project… nee, een beweging eigenlijk’, corrigeerde ik mijn antwoord.

Zorgpact, wat is dat?

Een ‘beweging’. Ik had eigenlijk nog nooit zo stil gestaan bij die term. ‘Een diffuus netwerk van groepen mensen en organisaties die sympathie hebben voor een bepaald ideaal en doel, met name om een verandering te bewerkstelligen, dan wel voor de activiteiten die door een dergelijk netwerk worden ondernomen (Tilly, 2004; Tarrow, 1994).  Enige selectiviteit van mijn kant voor het uitlichten van juist deze definitie van een beweging kan mij daarbij verweten worden. Maar: het is alsof deze definitie speciaal voor het Zorgpact geschreven is.

We doen het voor jou en mij 

Alle beweging begint met een bepaald doel of ideaal. In het geval van het Zorgpact gaat het dan om het realiseren van een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, om te komen tot zorg op maat en adequaat en toekomstbestendig opgeleid personeel. Oftewel: we doen het voor jou en mij, voor de burger. Zodat de burger nu én in de toekomst kan blijven rekenen op de best mogelijke zorg! Een ander kenmerk van een beweging is dat groepen mensen en organisaties sympathie hebben voor dit ideaal of doel. Dat geldt voor het Zorgpact zonder meer. Sterker nog: het is moeilijk iemand te vinden die geen sympathie heeft voor de doelstelling van het Zorgpact. Om het doel te bereiken is echter een verandering nodig. De verandering gaat over het bewerkstelligen van een structurele, innovatieve samenwerking tussen onderwijs, organisaties en overheid. Samenwerkingsverbanden en initiatieven die, ook in onze regio Noord, al bestonden - laten we dat vooral niet vergeten. Maar er blijft, zoals ze dat dan zeggen, nog een wereld te winnen.

Een duidelijk gezicht

ZorgpactNoord is nog maar ‘jong’ en moet en zal zich de komende tijd nog verder ontwikkelen. Precies een jaar geleden werd besloten tot de oprichting van ZorgpactNoord. Een jaar later kunnen we constateren dat er veel gebeurd is. Zo hebben we gewerkt aan het podium dat nodig is om de noordelijke Zorgpact beweging groter en sterker te maken. Dat hebben we gedaan met een website, infomails en een magazine gewijd aan ZorgpactNoord. Ook door het Zorgpact zelf uit te dragen hebben we geprobeerd Zorgpact Noord een duidelijk gezicht te geven. Verder hebben we in onze regio, naast regionaal bekende en (nu nog!) onbekende initiatieven, twee inspirerende koplopers: het Centre of Expertise Healthy Ageing en de Tinten Academie. Nu we echt uit de startblokken zijn is het tijd om ZorgpactNoord tussentijds te evalueren: waar staan we nu en waar willen we naar toe? Het meedoen van ZorgpactNoord als pilot in de monitoring van het Zorgpact loopt daar parallel aan. 

In actie komen én blijven 

Aan één woord uit de definitie van een beweging ben ik tot dusver nog voorbijgegaan, namelijk ‘diffuus’. De ‘bewegers’ maken deel uit van een diffuus netwerk van groepen mensen en organisaties. Het diffuse aspect van de Zorpactbeweging zit ‘m er naar mijn idee in dat het Zorgpact tegelijkertijd van iedereen én van niemand is. De sympathie voor het doel wordt breed gedragen, maar hoe zorgen we ervoor dat we ook in actie komen en blijven? Het Zorgpact houdt ons nu scherp. Maar als het Zorgpact ooit zou verdwijnen moet de structurele samenwerking als het ware in ons systeem zitten!

Femke Nijdam, ZorgpleinNoord Projectleider ZorgpactNoord