Zorgpact Limburg

Zorgpact Limburg bundelt de krachten van zorgorganisaties, onderwijs instellingen en de (lokale) overheid. Deze partners vormen het Zorgpact Limburg, samen met nieuwe, nog te ontwikkelen vormen van samenwerking. Door alle initiatieven onder het Zorgpact Limburg te brengen, maken we de samenhang zichtbaar en stimuleren we de integratie van activiteiten. Het regionale Zorgpact krijgt onder meer een plek op www.zorgpactlimburg.nl.


Acties

Als eerste hebben we de bestaande initiatieven en projecten geïnventariseerd en onder het Zorgpact geschaard.
Deze initiatieven en samenwerkingsverbanden binnen het Zorgpact hebben een voorbeeldfunctie, vanwege hun effectiviteit en innovatieve karakter:

  • EIZT – Expertisecentrum voor Innovatieve zorg en technologie
  • ZTL – Zorgtechniek Limburg
  • Evolva – Werkplekleren 3.0
  • AWO - Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg
  • Flexibilisering regionale arbeidsmarkt van zorg en welzijn
  • Zorg & techniek Noord-Limburg
  • Wijkleerbedrijven Maastricht en Venray

De huidige activiteiten richten zich op de bestuurlijke governance Limburg breed, provincie, centrumgemeenten, onderwijs en de sector Zorg en Welzijn. Daar naast is RAAT (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten) vertaald naar de gehele sector. Tot slot zijn er 4 werkgroepen actief rond de thema’s opleiden/onderwijs, belonen, instroom en imago.

Volgspot

Zorgpact Limburg neemt deel aan de Volgspot. De Volgspot is een methodiek om te reflecteren op de ambities van een regionaal zorgpact. Bekijk hieronder de resultaten uit de eerste Volgspot.


Downloads