Beleidsmedewerkers van de ministeries van OCW, VWS en SZW uit het ondersteuningsteam van het Zorgpact hielpen samenwerking met vragen of belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving. Samen zochten we naar ‘ruimte’ in de regelgeving. Vaak bleek verheldering van regelgeving voldoende, maar andere keren creëerden we nieuwe oplossingen.

Werken aan vernieuwing betekent (deels) onbekend terrein verkennen. Als je innoveert, stuit je mogelijk op vraagstukken of belemmeringen die de vooruitgang van je samenwerking in de weg staan. Denk aan vragen als: “Kan ik het onderwijsprogramma op school zomaar aanpassen?” en “Hoe zit het met de CAO als mijn medewerkers voor mij en voor een andere zorginstelling gaan werken?”. 

70 belemmeringen

Het Zorgpact hielp samenwerkingen graag met deze vraagstukken. In totaal zijn er ruim 70 belemmeringen, opgehaald, geanalyseerd en opgelost. Maar liefst 60 belemmeringen konden binnen de regels worden opgelost; 10 belemmeringen zijn weggenomen door een andere aanpak in de regio.

Direct contact, heldere uitleg over regelgeving en begrijpelijke informatie vanuit de overheid hielp de samenwerkende partijen te innoveren en de afstand tussen overheid en
professionals te verkleinen. Belemmeringen zaten ook regelmatig in eigen regelgeving van instellingen of samenwerkingen. En vaak bleek er meer ruimte in de regels dan menigeen dacht. 

Bijzonder: het Stagefonds Zorg is verruimd naar aanleiding van een aangedragen belemmering. 

Vervolg

De aanpak Ruimte in de regels voor samenwerkingen zorg en welzijn-onderwijs-overheid krijgt een vervolg binnen het Actie Leer Netwerk van het actieprogramma Werken in de Zorg.

Bekijk rechts de 11 openbare factsheets voor veel voorkomende vragen. Hieronder lees je nieuwsberichten en verhalen over Ruimte in de regels.


Verhalen over ruimte in de regels

Meer berichten