‹ Terug naar alle regionale pacten
  • Home
  • Ruimte in de regels
  • 24 aanvragen ingediend bij het regionaal investeringsfonds mbo, waarvan 5 uit zorgsector

24 aanvragen ingediend bij het regionaal investeringsfonds mbo, waarvan 5 uit zorgsector

Voor de tweede ronde van 2016 zijn voor het Regionaal investeringsfonds mbo 24 aanvragen binnengekomen bij DUO. Dat betekent 24 plannen om door middel van publiek-private samenwerking de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De aanvragen komen uit verschillende sectoren, waaronder techniek , maar dit keer valt op dat de zorgsector goed is vertegenwoordigd.

24 aanvragen ingediend bij het regionaal investeringsfonds mbo, waarvan 5 uit zorgsector

Er zijn 5 plannen ingediend gericht op zorg& welzijn. Daarnaast zijn ook nog 4 plannen gericht op entree onderwijs en mbo niveau 2 waar ook de sector zorg en welzijn een onderdeel van is. Door alle veranderingen in deze sector, neemt de noodzaak toe dat het onderwijs nauw aansluit op de werkzaamheden die de toekomstige werknemers straks gaan verrichten. Het Zorgpact ondersteunt partijen in de regio zodat ook voor onderwijsvernieuwing van de zorg en welzijnsopleidingen in het mbo goed gebruik gemaakt wordt van het investeringsfonds.

Regionaal investeringsfonds mbo 

Met het Regionaal investeringsfonds mbo stelt Bussemaker voor de periode 2014 – 2017 in totaal €100 miljoen beschikbaar voor innovatieve samenwerking in het beroepsonderwijs. Voorwaarde is dat de subsidie door regionale overheden en het bedrijfsleven wordt aangevuld met twee derde cofinanciering. Totaal komt er daarmee €300 miljoen beschikbaar voor betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk. Deze ronde is er €20 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk. Aangevuld door regionale overheden en bedrijven moet dat een investering van €60 miljoen in innovatieve beroepsonderwijs opleveren.

Eind oktober maakt Bussemaker bekend welke van de nu aangevraagde projecten een bijdrage uit het investeringsfonds ontvangen. De beoordeling van de aanvragen wordt gedaan door een onafhankelijke commissie onder leiding van Arie Kraaijeveld. De commissie bestaat uit experts uit (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven. In januari 2017 is de volgende aanmeldperiode.

Alle aanvragen van deze ronde zijn hier te vinden.