‹ Terug naar alle regionale pacten

Bekendmaking RIF: vier zorg- en welzijnsprojecten

Vier zorg- en welzijnsprojecten die de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren, zien hun aanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) beloond. Minister Bussemaker heeft dit dinsdag 23 mei bekendgemaakt

Bekendmaking RIF: vier zorg- en welzijnsprojecten

In de categorie Zorg en Welzijn ontvangen vier mbo-opleidingen geld voor hun project:
1. ROC RijnIJssel voor Tech@doptie
2. Noorderpoort College voor NetwerkZON (koploper)
3. Noorderpoort College voor ZorgThuis
4. ROC Aventus voor All you can learn (koploper)

€15,9 miljoen 

In totaal ontvangen vijftien samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven €15,9 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. De meeste aanvragen zijn gericht op techniek, procesindustrie en bouw. Klik hier voor het overzicht van de toekenningen. De investeringen komen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo. Aangevuld door regionale overheid en bedrijfsleven gaat het om een totale investering van ruim €49 miljoen. 

"In ieders belang" 

Het doel van het fonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Minister Bussemaker onderstreept de relevantie van samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt: “Door deze samenwerking zorgen we dat de toekomstige werkgevers bij de school binnenkomen en dat studenten goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd blijft het onderwijs zich vernieuwen door te investeren in apparatuur en onderwijsmethoden. Deze investeringen zijn dus in ieders belang.”

Verlenging Regionaal Investeringsfonds 

Nadat een tussenevaluatie liet zien dat het RIF succesvol is, stelde minister Bussemaker onlangs €25 miljoen beschikbaar om het fonds met een jaar te verlengen. Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben daarmee in 2018 ook nog de mogelijkheid om plannen in te dienen voor het fonds. Informatie over het indienen van een aanvraag: http://www.investeringsfondsmbo.nl/